Gemeente, verhuurders en huurdersorganisaties maken prestatieafspraken

De ondertekening van de prestatieafspraken. Foto: Gemeente Ooststellingwerf

De ondertekening van de prestatieafspraken. Foto: Gemeente Ooststellingwerf

Gemeente Ooststellingwerf, woningcorporatie Actium, het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, huurdersorganisaties MEVM en De Bewonersraad hebben prestatieafspraken gemaakt voor de komende vier jaar.

De afspraken gaan oververschillende thema’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid, wonen en zorg, duurzaamheid en leefbaarheid. Het zijn ambities en prestaties die de partijen samen onderschrijven en waarvoor elke partij een bijdrage levert.Begin dit jaar heeft de gemeente een nieuwe woon(zorg)visie vastgesteld. Hierin staat dat er tot 2030 tussen de 100 en 145 sociale huurwoningen bij moeten komen in Ooststellingwerf. In de prestatieafspraken staat dat de corporaties deze woningen gaan realiseren. De corporaties gaan ook voldoende passende woningen beschikbaar stellen, zodat huurders op leeftijd of met een zorgvraag langer thuis kunnen blijven wonen.Wethouder Jelke Nijboer: ,,We vinden het belangrijk om voor voldoende goede woningen te zorgen. We zetten ons in om genoeg locaties beschikbaar te stellen en geschikt te maken voor woningbouw. Daarvoor stellen we samen met de corporaties een woningbouwprogramma op. Daarin wordt duidelijk waar welk type woning wordt gebouwd.Ook letten we goed op de betaalbaarheid van woningen. Samen met de corporaties verbeteren we vroegsignalering van mogelijke problemen en gaan we de Voorzieningenwijzer inzetten. Hiermee kunnen we geld- en schuldzorgen in een vroeg stadium vinden en helpen.”

Afspraken corporaties

Door de toegenomen energieprijzen is wonen voor veel mensen duurder geworden. Met een goed geïsoleerde woning blijven de woonlasten redelijk en stijgt het wooncomfort. Actium zorgt de komende jaren dat het gasverbruik in haar woningvoorraad met gemiddeld 25 procent naar beneden gaat. Rein Swart, directeur-bestuurder van Actium: ,,Een goede woning is ook een duurzame woning. En als de schil goed is, dan raak je minder energie kwijt. Dit is goed voor de portemonnee van onze huurder én voor de toekomst van onze aarde. Ik kijk er naar uit om onze inzet voor huurders in Ooststellingwerf te continueren.”

Huurdersorganisatie MEVM en De Bewonersraad zetten in op de betaalbaarheid van de woonlasten. De Bewonersraad introduceert onder andere een ledenvoordeelprogramma.WoonFriesland stuurt op labels en geeft verduurzaming van de bestaande woningen de komende jaren de hoogste prioriteit. In 2025 zijn al haar woningen op tenminste energielabel C gebracht. Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland: ,,Goed en betaalbaarwonen vraagt om heldere keuzes. De actualiteit maakt extra duidelijk dat energiebesparing voorrang verdient. Daarnaast worden, soms kleinere, extra maatregelen versneld uitgevoerd. Efficiënt inregelen van de verwarming en zonnepanelen zijn daar voorbeelden van.