Gemeente trekt meer geld uit voor aanpak verkeersveiligheid. Situatie rond scholen heeft prioriteit

Aan de ene zijde van de weg bij CBS De Akker staan geparkeerde voertuigen, aan de andere zijde is een’ kiss and ride zone’.

Aan de ene zijde van de weg bij CBS De Akker staan geparkeerde voertuigen, aan de andere zijde is een’ kiss and ride zone’. Rens Hooyenga

Tot 2026 haalt de gemeente 500.000 euro uit de algemene reserve voor maatregelen om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen en de verkeersveiligheid te verbeteren. En dat was drie ton meer dan recent nog tijdens een commissievergadering werd besproken.

Tijdens die vergadering was veel kritiek op het te lage bedrag. En daarom had het college het voorstel voor de raadsvergadering aangepast. En dat werd door de raad unaniem omarmd. Het is dus nu een half miljoen euro. Hierbij wordt ook ingezet op cofinanciering van het rijk. De rijkssubsidie gaat uit van een eigen bijdrage per project van 50%. Maar dat is geen automatisme. Na de zomer legt het college een plan van aanpak aan de raad voor.

Scholen

Dat plan geeft inzicht in de prioritering van de knelpunten en de benodigde middelen om de knelpunten aan te pakken. Maar de raad wil bovenal de verkeersveiligheid rond scholen verbeteren. Dat werd dinsdag nog eens door diverse fracties benadrukt. Die boodschap had het college goed begrepen. Wethouder Marian Jager-Wöltgens hoeft daarmee niet te wachten tot het verschijnen van een plan van aanpak.