Gemeente praat met omwonenden over uitstoot grasdrogerij

De grasdrogerij.

De grasdrogerij. Eigen foto

De gemeente gaat maandag in gesprek met omwonenden van de grasdrogerij de Drie Tolhekken in Oosterwolde.

Buurtbewoners hebben bezwaar gemaakt tegen de emissies, die Ooststellingwerf in ieder geval tot 2025 bereid is te accepteren van de op kolen gestookte grasdrogerij. De bestaande installatie zou in 2024 na tien jaar zijn afgeschreven.

‘Vergaande versoepeling’

De bewoners van de Duistereweg en Laagduurswoude spreken over ‘een vergaande versoepeling van de normen’ en hebben daar geen enkel begrip voor. De grasdrogerij kan momenteel niet voldoen aan de eisen die staan in het activiteitenbesluit. Het college kan en wil daar van afwijken door minder strenge eisen te stellen.

Maatwerkprodecure

Op basis van informatie van de gemeente hebben de omwonenden berekend dat de norm voor stof veertien maal wordt verhoogd en de zwaveldioxidenorm met ruim 33%. ‘De gemeente probeert met een maatwerkprocedure de emissies van een sterk verouderde op kolen gestookte installatie voor de toekomst veilig te stellen.’