Gemeente pakt roekenoverlast in Oosterwolde aan

Roeken bezig met het bouwen van een nest.

Oosterrwolde - In verschillende delen van Oosterwolde, zoals aan de Karnakkers, de omgeving van de Kuunderhof en de Snellingerdijk, zorgen roeken voor overlast. Afgelopen jaar hebben verschillende bewoners zelf geprobeerd de kraaiachtigen te verjagen. Dit lost het probleem niet op en het kan zelfs tot meer overlast leiden.

Nu komt de gemeente in actie. De roeken worden komend jaar planmatig en onder professionele begeleiding verjaagd naar speciaal daarvoor aangewezen locaties buiten de bebouwde kom, zogenoemde beheerlocaties. De gemeente zoekt vrijwilligers om hierbij te helpen.

Roeken zijn kraaiachtige vogels die graag in hoge bomen broeden. Het liefst met zo veel mogelijk bij elkaar. De kolonies bevatten gemiddeld tussen de 40 en de 80 nesten en ze kunnen snel groeien.

Luidruchtig

Ze veroorzaken in dichtbebouwde wijken vaak overlast. Roeken zijn vooral net voor zonsopgang en net na zonsondergang luidruchtig op het nest. Ze kunnen tot laat in de avond actief blijven. Daarnaast laten de dieren veel poep achter. Het woongenot van de bewoners lijdt hieronder. Er zijn al verschillende handtekeningacties en enquêtes gehouden om aan te geven dat er echt een roekenprobleem heerst.

Roeken naar beheerlocaties

Door ongecoördineerde verjagingsacties van bewoners raakt de roekenkolonie versplinterd over meerdere plekken in de wijk. De overlast verplaatst zich, maar wordt niet opgelost. Om de roekenpopulatie van Oosterwolde een geschikte plek te bieden, zijn er beheerlocaties buiten woonwijken aangewezen. Komend broedseizoen worden de roeken daar naartoe gejaagd onder professionele begeleiding.

De beheerlocaties worden aantrekkelijk gemaakt zodat de roek hier naartoe gelokt wordt tijdens de verjagingsacties. Dit doen we door de nesten van de overlastlocaties naar de beheerlocaties te brengen. Dat trekt de roeken aan, de vogels hebben een erg goed reukvermogen. Ook lokgeluiden helpen daarbij.

Vrijwilligers gaan op pad

Vlak voor zonsopkomst en vlak na zonsondergang gaan vrijwilligers de roeken verjagen van de locaties waar ze overlast veroorzaken. De gemeente zoekt hiervoor vrijwilligers. Ook zoekt de gemeente vrijwilligers die op de beheerlocaties willen monitoren of de roeken hier heen gaan en of ze niet worden verstoord.

Beschermd

De roek is een beschermde vogel. Maar in het noorden van het land neemt de populatie toe. Ooststellingwerf wil de roek op de beheerlocaties een veilige plek bieden om te broeden. De kans bestaat dat roeken door het verjagen in andere bomen gaan nestelen, waar ze ook weer overlast kunnen geven. De gemeente roept inwoners op om dit te melden.

Provincie Fryslân heeft ontheffing verleend en de verjagingsacties starten in januari.

Nieuws

menu