Gemeente neemt toilet langs Turfroute over van Oosterwolde Promotion. Voorziening wordt over drie jaar vervangen

Het toiletgebouw staat naast het Stellingwerf College. Gea de Vries

De toiletvoorziening langs de Turfroute in Oosterwolde wordt door de gemeente voor 1 euro overgenomen van Oosterwolde Promotion. Voor de aanpak van achterstallig onderhoud wordt 5000 uitgetrokken.

Eind 2020 heeft Stichting Oosterwolde Promotion (OP) aangegeven dat zij het in eigendom hebben van de toiletvoorziening in Oosterwolde en het onderhoud hiervan niet een taak vindt die past binnen haar taken. Om de toiletvoorziening langs de Turfroute. voor de toekomst veilig te stellen, wordt de gemeente eigenaar en regelt via een gebruikersovereenkomst met OP het dagelijks beheer. De gemeente heeft ook andere toiletvoorzieningen (Donkerbroek en Oldeberkoop) via deze constructie overgenomen.

Positief beeld

Het toiletgebouw is een belangrijke toeristische voorziening voor de Turfroute. De toiletvoorziening wordt goed bezocht door boottoeristen op de Turfroute en dit heeft een positief effect op horeca en winkels in Oosterwolde. Wanneer de toiletvoorziening in slechte staat is en er gebreken zijn, zorgt dit voor een negatief beeld over de Turfroute.

Vervanging

Het dagelijks beheer van het toilet is een verantwoordelijkheid van OP. Na een aantal onderhoudswerkzaamheden (achterstallig onderhoud, zoals schilderwerk en reparatie van het dak en de muntautomaat is de toiletvoorziening voor de komende drie jaar weer in redelijke staat. Daarna wordt die vervangen om te blijven voldoen aan de huidige eisen van de vaarrecreant.

OP is op dit moment nog eigenaar van de toiletvoorziening en Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde is grondeigenaar. Zonder schriftelijke toestemming tussen OP en de stichting kan de overname niet doorgaan.

Externen

Vanuit de buitendienst van de gemeente is aangegeven dat medewerkers te weinig uren beschikbaar hebben voor onderhoudswerkzaamheden aan de toiletvoorzieningen. Er wordt in dat geval een beroep gedaan op externen waardoor de kosten hoger uit kunnen vallen. De onderhoud- en exploitatiekosten zijn geraamd op 3000 euro per jaar.

Verschil van inzicht

Naast extra onderhoud- en exploitatiekosten heeft de gemeente te maken met een hogere bijdrage aan de provincie voor het instandhouden van de Turfroute. De kosten voor het in standhouden van de Turfoute vallen hoger uit door hogere salarissen van de brugwachters. Er is verschil van inzicht tussen de gemeente en de provincie over wie deze hogere kosten in 2021 dient te dragen. Voor 2022 en verder gaat Ooststellingwerf op dit moment uit van een hogere bijdrage.

Nieuws

menu