Gemeente in problemen door dreigende btw-heffing bij overdacht Biosintrum

Het Biosintrum. Eigen foto

Het college worstelt met een btw-probleem bij de mogelijke overdracht van het Biosintrum aan de stichting, die nu huurder is.

De stichting wil overigens het pand zelf liever niet overnemen. De vraag is of de belastingdienst deze feitelijke gebruiker niet al ziet als feitelijke eigenaar.

Tegenvaller van bijna acht ton

In het slechtste geval moet de gemeente alsnog 21% betalen over een investering van 3,8 miljoen euro. Dat zou een tegenvaller zijn van bijna acht ton. De spannende vraag is dus hoe de belastingdienst met de btw om gaat. Het hangt als een donkere deken over dit toch al zo lastige dossier. Misschien brengt dat de gemeente wel in een ongewenste positie dat zij zelf het kenniscentrum in Oosterwolde moet exploiteren. Het meest waarschijnlijke scenario was dat het Biosintrum nog eens voor vijf jaar aan de gebruiker wordt verhuurd. De stichting kiest daar zelf ook voor.

Geheimhouding

De raad mocht ook dinsdagavond hierover niets zeggen, want strikt formeel is de raad nog tot geheimhouding gebonden door een eerder besluit tijdens een vertrouwelijke informatieavond. En dat besluit is ondanks het bekend worden van alle scenario’s over de toekomst van het Biosintrum nog steeds niet van tafel. StellingwerfPLUS had er grote moeite mee dat de Nieuwe Ooststellingwerver alle scenario’s had beschreven en dat die informatie wel was vrijgegeven voordat de geheimhouding was opgeheven. De raad mag er feitelijk ook na de publicatie in de krant nog steeds niet over praten.

Te kort door de bocht

En dus kwamen een aantal fracties met een motie om de geheimhouding ongedaan te maken. Burgemeester Harry Oosterman zei aan het begin van de raadsvergadering dat wat het college betreft de geheimhouding niet meer bestaat. Maar dat was te kort door de bocht. Wettelijk moet de raad namelijk de opheffing van de geheimhouding wel formeel besluiten. En ook die motie loste dat probleem niet op en werd dus ook niet in stemming gebracht. Tammo Munting van D66: ‘Ik heb geen zin in een bekeuring.’

‘Slechte beurt’

Het college kreeg stevige kritiek op het feit dat dit voorstel tot opheffing van de geheimhouding er dinsdagavond niet lag. ‘Dat kregen we niet meer voor elkaar, dat spijt ons,’ zo zei wethouder Fimke Hijlkema. Ze was door diverse fracties de afgelopen week opgeroepen dat voorstel wel te doen. Raadsleden voelden zich ernstig beperkt in het goed functioneren als volksvertegenwoordiger. Fractie Ter Heide noemde het een slechte beurt van het college. ‘Het is van de gekke.’ Tammo Munting van D66: ‘Dit getuigt van een enorm amateurisme.’

Meel in de mond

VVD’er Sierd van Weperen vond dat het college allang met de juiste informatie over de problemen met de btw naar buiten had moeten komen. ‘We weten dat er een btw-probleem is. En blijkbaar moeten we met meel in mond praten over hoe groot dat probleem is. De keuze uit de scenario’s heeft daar invloed op. We moeten daar toch open over kunnen discussiëren, ook over de rol van het college hierin.’ De raad besloot daarom dat vooraf aan de commissievergadering van 6 april om kwart voor zeven een formeel raadsbesluit wordt genomen tot opheffing van de geheimhouding. Tot die tijd is alle al in de media gemelde informatie over het Biosintrum nog steeds vertrouwelijk.