Geld voor plannen winkelgebied Oosterwolde

Gerrit Jan Prakken

Voor het versterken en toekomstbestendig maken en houden van het winkelgebied Oosterwolde is door de gemeenteraad dinsdagavond € 100.000,- beschikbaar gesteld vanuit de rijksbijdrage voor de Regio Deal.

Ondernemers en vastgoedeigenaren hebben sinds het begin van dit jaar de Bedrijveninvesteringszone Centrum Oosterwolde (BIZ). Iedere ondernemer en vastgoedeigenaar draagt zo bij aan het centrum van Oosterwolde. Om de samenwerking met de gemeente te versterken en plannen voor het winkelgebied aan te pakken, stelde het college een investering voor aan de gemeenteraad.

Detailhandelsvisie

Er wordt onder andere geïnvesteerd in het maken van een detailhandelsvisie. Wat zijn de trends en ontwikkelingen en wat voor effect hebben ze of kunnen ze gaan vormen? De detailhandelsvisie moet die vragen beantwoorden. Een actueel beleid helpt lokale ontwikkelingen en legt de relatie tussen Oosterwolde, Haulerwijk en Appelscha vast. Ook geeft het ruimte om de regionale positie verder uit te werken.

Regio Deal

In juli 2020 heeft de regio Zuidoost Friesland een Regio Deal gesloten met het Rijk. Het Rijk investeert € 15 miljoen in deze Regio Deal en daar tegenover zorgt de regio zelf ook voor minimaal €15 miljoen. De regio doet dit vanuit bestaande projecten en programma’s die aansluiten bij de ambities van de Regio Deal. Met de rijksbijdrage kunnen deze projecten en programma’s sneller of uitgebreider worden uitgevoerd.

Nieuws

menu