Geld voor investeringen in sport. Er kan door clubs in totaal per jaar voor 3 miljoen euro worden geïnvesteerd

Padelbaan tennisclub TCO.

Padelbaan tennisclub TCO. FOTO RENS HOOYENGA

De gemeenteraad van Ooststellingwerf stelde dinsdagavond unaniem de zogenoemde 1/3-regeling vast voor investeringen in accommodaties van amateursportclubs. Dat betekent bij een investering 1/3 van de gemeente lenen, 1/3 als subsidie krijgen en 1/3 van het bedrag zelf regelen.

Amateursportverenigingen hebben weinig financiële middelen om investeringen te doen. Zonder gemeentelijke hulp kunnen zij gewenste investeringen die maatschappelijk gewenst zijn moeilijk uitvoeren.

Door het beschikbaar stellen van een krediet van 1 miljoen euro voor subsidies en een krediet van 1 miljoen euro voor renteloze leningen kan in totaal per jaar voor 3 miljoen euro geïnvesteerd worden door sportverenigingen. Omdat de gemeente niet weet welke aanvragen binnenkomen, zijn de kapitaallasten lastig te voorspellen.

Vooral de VPO-fractie worstelde met allerlei aannames. Geld dat overblijft gaat naar de Algemene Reserve. Is er te weinig geld, komt wethouder Jelke Nijboer met aan aanvullend voorstel bij de raad. Die raad vond ook dat het college veel te snel de regeling al wil evalueren. Dat kan over een jaar ook wel. Nijboer nam dat over. ,,Evalueren in 2024 is inderdaad beter.” Dat gaat dan gebeuren op uiterlijk 1 april 2024.