Geen asbest vrijgekomen bij werk aan riool. Werkzaamheden voor gemeente nu minder complex en 'goedkoper'

Medewerkers van het ingenieursbureau doen onderzoek naar aanwezigheid van asbest. FOTO RENS HOOYENGA

Er zijn geen asbestvezels vrijgekomen bij werkzaamheden aan het riool in Ooststellingwerf. Dat blijkt uit onderzoek naar mogelijke asbestdeeltjes in moffenkit.

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden aan het riool in Ooststellingwerf. Op verschillende plekken in de gemeente werd gekeken of er bij bepaalde werkzaamheden ook asbestvezels vrijkwamen. Dit bleek niet het geval.

Moffenkit

In 2019 is bekend geworden dat er in oudere riolen asbest aanwezig kan zijn. Dit asbest zat in moffenkit (jaren ‘50/’60) om de riolering waterdicht te maken. Bij voorbereidende werkzaamheden voor groot onderhoud aan riolen in Makkinga, Donkerbroek en Oosterwolde is in 2019 asbest aangetroffen in moffenkit (een afdichtingsmiddel tussen rioolbuizen). In 2020 heeft een asbestinventarisatie plaatsgevonden in de verdachte riolen. Daarbij is op sommige plaatsen asbest in verschillende concentraties in het kit aangetroffen. Deze ontdekking leidde ertoe dat, net als in andere gemeenten, Ooststellingwerf onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke riolering moest uitstellen.

Blootstellingsonderzoek

Op plekken waar asbest in het kit werd aangetroffen, volgde een blootstellingsonderzoek. Hierbij werd gekeken of medewerkers van een aannemer en de omgeving blootgesteld worden aan asbest, wanneer er werkzaamheden aan het riool worden uitgevoerd. Dan weet de gemeente of er in de toekomst extra beschermingsmaatregelen nodig zijn. Met allerlei luchtmeters werd gemeten of bij renovatiewerk in de buizen ook asbest vrijkomt.

Lagere risicoklasse

Doordat tijdens het onderzoek geen abestvezels zijn gemeten, kunnen rioolwerkzaamheden worden uitgevoerd binnen een lagere risicoklasse. Dit houdt in dat het voor de gemeente minder complex en “goedkoper” is om werkzaamheden aan riolen met asbesthoudende moffenkit uit te voeren. Er hoeft bijvoorbeeld geen speciale asbestsaneerder ingehuurd te worden, maar de werkzaamheden kunnen door een regulier rioleringsbedrijf worden aan uitgevoerd. Mocht er wél asbest vrijkomen, moet het strikte asbestprotocol worden gevolgd. Het kan alle renovatiewerk zomaar enkele tientallen procenten duurder maken.

Asbestdossier

Een asbestdossier is een wettelijke verplichting. De eigenaar van bouwwerken die asbesthoudende materialen bevatten, moet een zo’n dossier opbouwen. De komende periode wordt een start gemaakt met het vullen en opbouwen van een asbestdossier.

Nieuws

menu