Formateur bepleit proactief college. 'Herkenbaarheid en zichtbaarheid als bestuurlijk team, midden in die samenleving’

Formateur Bert Bouwmeester. Screenshot

Formateur Bert Bouwmeester heeft donderdag zijn verslag aangeboden aan de gemeenteraad van Ooststellingwerf. Eerder was al bekend geworden dat Ooststellingwerfs Belang, CDA, PvdA, GroenLinks en VVD een nieuwe college gaan vormen.

Bouwmeester belicht in het verslag hoe de gesprekken zijn verlopen. ‘U heeft een bijzondere geschiedenis met elkaar. Het voorstel ziet er anders uit dan we vooraf hadden bedacht. Het was geen standaardformatie.’ Vooraf werd gedacht aan een college van vier partijen.

Worsteling

Er staat volgens Bouwmeester veel op het spel. ‘De worsteling in de samenleving over hoe om te gaan met de vele onzekerheden en opgaven van deze tijd, is ook in Ooststellingwerf voelbaar. De gemeente, als eerste overheid, kan daarbij niet alle antwoorden verschaffen. Maar zij kan wel er aan bijdragen dat die vraagstukken ook zichtbaar leven bij de volksvertegenwoordiging, en dat ideeën, gevoelens en opvattingen vanuit de samenleving daar bij elkaar kunnen komen. Daarmee kan het vertrouwen groeien dat er ook gezamenlijk vanuit de gemeenschap naar antwoorden wordt gezocht. Dat vraagt niet alleen een proactieve houding van het college richting raad, maar ook herkenbaarheid en zichtbaarheid als bestuurlijk team, midden in die samenleving.’

Vernieuwing

De samenstelling van de gemeenteraad van Ooststellingwerf kent net als vele andere gemeenten een behoorlijke mate van vernieuwing en het daarbij behorende enthousiasme om met verve die nieuwe rol te vervullen. Tegelijkertijd dragen de meer ervaren leden van de gemeenteraad volgens Bouwmeester de herinnering met zich mee van gespannen persoonlijke en politieke verhoudingen vanuit het verleden.

Bijzondere geschiedenis

‘De wens wordt breed gedragen om in deze bestuursperiode de lijn van het laatste deel van de afgelopen bestuursperiode door te trekken en verder te ontwikkelen, waarin gepoogd is om de relatie tussen het college en de gemeenteraad te verbeteren.’ Bouwmeester zei donderdag: ‘U heeft een bijzondere geschiedenis met elkaar.’ Volgens Bouwmeester bepalen onderlinge verhoudingen soms meer het beeld van de gemeenteraad dan de standpunten.

De vijf partijen kiezen voor een ‘agenda van de samenleving, nu drie partijen niet wilden meedoen aan een gezamenlijk raadsprogramma. Ervaringen en beelden vanuit het verleden maken dat dit nu voor een drietal fracties een stap te ver is.’ De fractie van D66 heeft wel met de vijf grootste fracties deelgenomen aan de inhoudelijke gesprekken over een samenwerkingsagenda.

Afbreukrisico

Er bestond politiek breed de behoefte aan heel herkenbare, in de gemeente woonachtige personen voor het wethouderschap, hoewel de roep om een “zakencollege” ook door Bouwmeester werd gehoord. Tegelijk zijn zorgen geuit over het afbreukrisico vanwege mogelijk (te) geringe bestuurlijke ervaring, nu drie van de vier zittende wethouders niet terugkomen.

Nieuws

menu