Energietoeslag wordt veel aangevraagd. 'Het kan veel betekenen voor onze inwoners'

Wethouder Esther Verhagen.

Wethouder Esther Verhagen. Screenshot

Van de inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum heeft in de gemeente Ooststellingwerf 93% gebruik gemaakt van de eenmalige energietoeslag. Dat meldde wethouder Esther Verhagen de gemeenteraad in antwoord op vragen van de fracties van CDA en GroenLinks.

Die fracties wilden van het college weten wat de gemeente kan doen aan de energiearmoede. De toeslag van het Rijk is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen te helpen met de stijgende energierekening. Door de stijgende energieprijzen dreigen ruim 1 miljoen huishoudens in de financiële problemen te komen. Met de toeslagregeling zijn 1200 huishoudens in de gemeente bereikt. Daaronder 650 nieuwe aanvragen uit de doelgroep 100% tot 120% van het sociaal minimum. Die nieuwe aanvragen worden nu beoordeeld. Verhagen: ,,We zijn blij dat we zoveel mensen via de media hebben bereikt.” Ze zei dat de Voedselbanken een toename van klanten kennen van bijna 25%, daaronder ook mensen met een middeninkomen.

Stroppenpot

De gemeente doet er volgens haar van alles aan om mensen te helpen met het oplossen van schulden. De gemeente heeft zeven ton extra gekregen van het Rijk. Verhagen meldde verder dat het kabinet werkt aan een plan om mensen nog voor de winter te helpen die door de stijgende energieprijzen hun energierekening niet meer kunnen betalen. Als ze dreigen te worden afgesloten, nemen de overheid en de energiebedrijven de rekening over. Er zouden honderden miljoenen beschikbaar komen via een stroppenpot. ,,We horen op korte termijn meer van het kabinet over de uitwerking. Het kan veel betekenen voor onze inwoners.”

Lange termijn

De maatregelen die Verhagen noemde zijn noodmaatregelen voor de korte termijn. Haar collega Gerben But stelde dat er ook stappen gezet moeten worden voor de lange termijn. Dan gaat het om het verduurzamen van huurwoningen en particuliere woningen. Vanuit die particuliere huizenbezitters gaat volgens But de armoedevraag ook komen. Hij zei dat Ooststellingwerf veel huizen kent met nog niet eens een energielabel C. Label ‘C’ betekent een redelijk laag energieverbruik. Hij verwacht ook dat ondernemers om hulp gaan vragen, maar dat is nu nog niet gebeurd.