Energietoeslag voor huishoudens met laag inkomen

Het gemeentehuis in Oosterwolde. FOTO ARCHIEF LC/NIELS WESTRA

Huishoudens met een inkomen tot 120% van het bestaansminimum kunnen van de gemeente een energietoeslag van 800 euro ontvangen.

De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog verder op. Het Rijk komt daarom met een tegemoetkoming in de vorm van een energietoeslag. De uitvoering van deze regeling komt terecht bij gemeenten. Omdat de nood in sommige gevallen nu al hoog is, besluit Ooststellingwerf alvast te starten met de uitvoering. De gemeente kiest ervoor de regeling zo ruimhartig mogelijk op te zetten en hiermee landelijke richtlijnen te volgen.

Bekend bij gemeente

Ooststellingwerf gaat in de tweede helft van april de uitbetalingen doen aan de huishoudens die bekend zijn bij de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om huishoudens die een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangen, maar ook om huishoudens die recht hebben op een andere uitkering van de gemeente of huishoudens die bijzondere bijstand voor de kosten van beschermingsbewind ontvangen. Deze huishoudens ontvangen automatisch de energietoeslag op hun rekening. Zij hoeven hier niets voor te doen.

De huishoudens die in april geen uitbetaling hebben gehad, maar wel tot de doelgroep behoren, kunnen per 1 mei zelf een aanvraag energietoeslag indienen. Meer informatie staat op de website van de gemeente.

Nieuws

menu