Drukte in Fochteloo. Nobilis trekt met Zomer van Jeanne nog nooit zo veel bezoekers

Jeanne Bieruma Oosting. De Kersendief. Linoleumsnede. 360 x 470 mm. Collectie Nobilis. Sijtze Veldema

Een maand na de opening van de tentoonstelling van Jeanne Bieruma Oosting blijft het aantal bezoekers toestromen in Fochteloo. Een ruime verdubbeling van wat het centrum voor prentkunst gewend is.

FOCHTELOO - Nobilis-voorzitter Peter O. Gerrits: ‘Ik denk zelfs ruim drie keer zoveel bezoekers. Dit is voor ons ongekend. We hopen dat de drukte blijft tot het eind van de tentoonstelling op 21 augustus. De indruk bestaat dat het vooral te danken is aan het feit dat er vijf plekken in Nederland tentoonstellingen met haar werk worden gehouden. Mensen willen alle vijf tentoonstellingen bezoeken en gaan op reis. De biografie over de kunstenares geschreven door dr. Jolande Withuis is voor velen de aanleiding om ook het werk zelf te willen zien. Withuis nam het initiatief om naast Fochteloo musea in Heerenveen/Oranjewoud, Almen, Zutphen en Maassluis uit te nodigen om tentoonstellingen te maken.


Lezingen

Er worden volop lezingen met Powerpoint georganiseerd in Fochteloo. De eerstvolgende lezing is op donderdag 19 mei om 10.00 uur. Er zijn nog wel plaatsen vrij, aanmelden bij de Stichting Nobilis is wel even nodig. Buiten de al geprogrammeerde lezingen komen er ook nieuwe verzoeken voor het verzorgen van nieuwe lezingen door Peter Kooij en Pieter Jonker. Een lezing in Museum Drachten, een lezing voor de Vrienden van de Musea Zutphen en voor de vrienden van Museum Maassluis zijn aan het programma toegevoegd. Kooij en Jonker schreven samen het nieuwe boek Jeanne Bieruma Oosting en de prentkunst, dat inmiddels ook in de boekhandel en in de vier musea goed verkocht wordt. De workshops voor de kinderen trekken onvoldoende deelnemers. De eerste groepen, die een compleet programma in Fochteloo krijgen aangeboden, zijn ook al geweest. Voor de culturele busreis op 18 juni vanuit Fochteloo naar o.a. de musea in Zutphen en Almen in aanwezigheid van Jolande Withuis hebben zich al 42 mensen aangemeld. Er kunnen nog acht mensen mee.


Dag van de Prentkunst

Een werkgroep van de Stichting Nobilis is druk bezig met de voorbereidingen van de Dag van de Prentkunst op zaterdag 2 juli. Bij mooi weer buiten en bij slecht weer binnen. Vorig jaar was de buitendag Uitwaaien in Fochteloo een groot succes. De marktkramen zijn alweer gehuurd. Bij slecht weer wordt de activiteit binnen gehouden. Er zijn weer veel kunstenaars uitgenodigd om hun werk te tonen. Er zullen ook weer demonstraties en lezingen georganiseerd worden.


Tom Thijsse

Pieter Jonker legt op dit moment de laatste hand aan een nieuw boek over de prentenmaker Tom Thijsse uit Muiden. Het boek verschijnt tijdens de opening van Open Stal Oldeberkoop, waar in het Schrieversronte-gebouw een tentoonstelling van de kleurenhoutsneden van Tom Thijsse te zien zal zijn. Vrijwilligers van Nobilis komen vier weken lang naar Oldeberkoop om de bezoekers van Open Stal bij deze tentoonstelling te ontvangen.


Vriendenorganisatie groeit

Ondertussen groeit de Vriendenorganisatie van Stichting Nobilis als kool. De teller staat nu op 263. Dit jaar krijgen de Vrienden als Vriendenprent een werk van Manuel Kurpershoek Uitzicht uit het atelier. Daar wordt druk aan gewerkt nu. Er wordt nog aan vier nieuwe publicaties gewerkt, terwijl er ook al afspraken zijn over het tentoonstellingsprogramma in 2023.


Gesteund

Voorzitter Gerrits: ‘De Museumvereniging heeft de verwachting uitgesproken dat een kwart van de Nederlandse musea in financieel zwaar weer zal geraken door de effecten van de corona-pandemie, de inflatie en de stijgende energielasten. Wij voelen ons zeer gesteund door de fenomenale inzet van onze vrijwilligers, de geweldige steun van onze Vrienden en de incidentele steun van de overheden en de fondsen. Ook voor ons wordt het financieel moeilijker, maar we zullen zeker niet gedwongen worden ons centrum te sluiten. We zullen op zoek moeten naar oplossingen om toekomstige problemen het hoofd te bieden. Voorlopig gaan we volop genieten van het succes van het nu lopende project De zomer van Jeanne. Ons boek en onze tentoonstelling krijgen veel waardering van de bezoekers. De mensen die voor het eerst ons centrum bezoeken vinden het een echte ontdekking en beloven in de toekomst terug te komen. Dat is een belangrijk signaal voor ons, dat we op de goede weg zijn.’

Nieuws

menu