Doelstelling blijkt nog te hoog gegrepen. Meer dan 100 kilogram restafval per inwoner van Ooststellingwerf

Als het aan DFM ligt, wordt de grijze container straks vooral gebruikt voor restafval dat niet op een andere manier afgevoerd kan worden.

Als het aan DFM ligt, wordt de grijze container straks vooral gebruikt voor restafval dat niet op een andere manier afgevoerd kan worden. ARCHIEF MEDIAHUIS NOORD

In het afgelopen jaar is er vanuit de gemeente Ooststellingwerf 110 kilogram restafval per inwoner verbrand. Een jaar eerder was dat 127 kilo.

Daarmee is de VANG-doelstelling van 100 kilo te verbranden restafval per inwoner per jaar nog niet gehaald. Jarenlang gold als rijksdoelstelling voor gemeenten 100 kilo restafval in 2020 en 30 kilo restafval per inwoner in 2025. Maar het doel van 100 kilo per inwoner in 2020 bleek voor veel gemeenten te hoog gegrepen en de 30 kilo voor veel inwoners en huishoudens praktisch niet haalbaar.

Nog beter scheiden lijkt dan ook realistischer. Overigens worden de installaties bij Omrin al steeds beter afgesteld, waardoor het restafval steeds beter wordt nagescheiden. Ooststellingwerf staat in 2022 op de vierde plaats van de Friese gemeenten die hun afval laten nascheiden door Omrin. Gemiddeld haalt 31% van de Nederlandse gemeenten bij de inzameling de 75% afvalscheiding.

Wat volgens de gemeente opvalt in de cijfers is dat de inzameling van huis aan huis restafval verder gedaald is. Daar scoort Ooststellingwerf in Friesland als één na beste. Grof huishoudelijk afval is ook iets gedaald, maar de kilo’s voor bouw- en sloopafval zijn toegenomen. Daar is volgens de gemeente vooral de winst te behalen.