Precentatrice Sophie Hilbrand spreekt de voicemail in van wethouder Bos. ‘Ik ben dag en nacht bereikbaar.’

Deskundigen: Gemeente had Prikkedam meer geluidsruimte kunnen geven

Precentatrice Sophie Hilbrand spreekt de voicemail in van wethouder Bos. ‘Ik ben dag en nacht bereikbaar.’ Screenshot

In het NPO-programma ‘Opstandelingen’ werd donderdagavond gesteld dat de gemeente Ooststellingwerf geen gebruik maakt van de mogelijkheden om meer lawaai als grens te accepteren op het motorcircuit de Prikkedam. Een kwestie van een regel veranderen, zo klonk het.

In een reactie zegt wethouder Marcel Bos dat het niet zo simpel is. Hij stond overigens de programmamakers niet te woord.

Tseard Boonstra, oud-voorzitter van de motorportvereniging, stelde dat de wet extra geluidsruimte biedt. ‘Kwestie van een regel aanpassen in het bestemmingsplan. Dat is een keuze.’ Deskundige Ruud Smeets bevestigde dat je onder voorwaarden boven de grens van 70 db(A) kunt gaan zitten. ‘Dan kun je ook op maat de ruimte die het motorcrossterrein nodig heeft vergunnen.’ Volgens Smeets is 5 db(A) extra gebruikelijk.

Rommeltje

Hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring was in het programma verbaasd dat de gemeente die ruimte niet benut. ‘Als je een mogelijkheid ziet om het te legaliseren door de normen aan te passen, dan moet je dat gewoon doen. Ik denk dat het gemeentebestuur iedereen te vriend wil houden, dan wordt het een rommeltje, je moet het juridisch zuiver spelen.’

Ruimtelijke Ordening-spoor

Wethouder Bos: ‘De redenering van de betrokkenen gaan uit van het milieuspoor, zo maken wij op uit de reacties. Daar kijk je naar de bescherming van het milieu. De gemeente heeft gekozen voor het Ruimtelijke Ordening-spoor en kijkt naar het aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Ook hier is wel een hogere grens te bepalen (zelfs meer dan 5dB). In de keuzes van het bestemmingsplan hebben we voor die stap niet gekozen.’

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat

Voor de gemeente draaide alles bij het bepalen van de grens in het nieuwe bestemmingsplan dus om het waarborgen van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, zo blijkt ook uit het bestemmingsplan. Om dat te beoordelen is gebruik gemaakt van de uitgave “Bedrijven en milieuzonering” van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (versie 2009). Bij geluid hoger dan 50 dB(A) voor het ‘langtijdgemiddelde beoordelingsniveau’ en hoger dan 70 dB(A) voor het ‘maximaal geluidniveau’ is in beginsel geen sprake van een aanvaardbaar woon- en leefmilieu. ‘Alleen op basis van een uitgebreide onderzoeken, onderbouwingen en afwegingen kan een geluidimmissie hoger dan 50 dB(A) en 70 dB(A) mogelijk worden gemaakt.’

Goed verhaal

Je kunt volgens wethouder Bos dus inderdaad wel 5 db(A) verder gaan, maar dan moet je dat dus heel goed kunnen uitleggen. ‘Je moet een goed verhaal hebben waarom meer geluid acceptabel is, dat zien we niet zitten.’ En dan had je dus een probleem gehad bij de procedure die nog loopt bij de Raad Van State over het bestemmingsplan. ‘Wat we nu hebben vastgelegd kunnen we nog uitleggen. Dit is met de raad afgesproken.’ De schoen wringt voor voorzitter Wout van der Molen van de MSV alleen op de piekniveaus. ‘Langtijd gemiddelden voldoen we altijd aan en daar is ook nog nooit een dwangsom voor verbeurd.’ De uitspraak van de Raad van State is overigens met een tweede termijn van zes weken verlengd. Mogelijk is half juli bekend of het circuit na 75 jaar nu eindelijk definitief gelegaliseerd is.