De tijd is rijp voor tweede fase van het Ecomunitypark in Oosterwolde

Initiatiefnemer Anne-Jan Zwart van ECOstyle wil in fase II, naast ruimte voor het reeds gevestigde Kaaslust, twee bouwpercelen van twee en drie hectare creëren.

Initiatiefnemer Anne-Jan Zwart van ECOstyle wil in fase II, naast ruimte voor het reeds gevestigde Kaaslust, twee bouwpercelen van twee en drie hectare creëren. Gemeente Ooststellingwerf

Ooststellingwerf zet een eerste stap richting de ontwikkeling en afronding van het Ecomunitypark in Oosterwolde. Dat betekent dat er een nieuw bestemmingsplan moet worden vastgesteld.

Het college is bereid daartoe de agrarische bestemming te wijzigen, mits de provincie ook meewerkt aan de plannen. ,,We willen dat er voldoende ruimte is voor de groei van onze bedrijven, passend binnen het streven van een CO2-neutrale gemeente in 2030. Hiervoor moet er uitbreiding plaatsvinden van onze bedrijventerreinen.” Er is al eerder geconstateerd dat de bedrijventerreinen in de gemeente nagenoeg geheel zijn uitgegeven.

Fase II

,,Bedrijven in onze gemeente hebben behoefte aan groei en Ooststellingwerf is ook voor nieuwe bedrijven interessant.” Het ontwikkelen van fase II van het Ecomunitypark sluit goed aan op deze ambitie van het college. Met het ontwikkelen van fase II kan het Ecomunitypark als geheel worden afgerond en is er ruimte voor bedrijven die zich in de gemeente willen vestigen of willen uitbreiden binnen Ooststellingwerf.

Onderhandelingen

Initiatiefnemer Anne-Jan Zwart van ECOstyle wil in fase II, naast ruimte voor het reeds gevestigde Kaaslust, twee bouwpercelen van twee en drie hectare creëren. Wat voor bedrijven daar komen, is nog niet bekend. Volgens wethouder Jelke Nijboer zijn de onderhandelingen namelijk nog gaande. Het bestaande ‘bestemmingsplan Oosterwolde - Ecomunitypark‘ dient als basis voor het op te stellen bestemmingsplan.

Duurzaam

Dus de doelstelling blijft een industrieterrein te creëren met een goede ecologische, hydrologische en landschappelijke kwaliteit. De bedrijven en het Ecomunitypark worden volledig duurzaam ontwikkeld, gerealiseerd en beheerd. De nieuwe bedrijven moeten aantoonbaar passen binnen die uitgangspunten.

Welstandsvrij

Het Ecomunitypark is welstandsvrij. Dit wordt in de tweede fase voortgezet. Dit betekent dat de beoordeling van de gebouwontwerpen door een commissie binnen het park worden beoordeeld. Het duurzame park heeft de hoogste waardering van het keurmerk BREEAM. Uitbreiding gaat dus ook op basis van deze beoordelingsmethode. Het Ecomunitypark is het eerste werklandschap in Europa dat dit certificaat heeft ontvangen. En dat wordt in Oosterwolde gekoesterd.