De Reafin luidt noodklok. Hengelsportvereniging zoekt penningmeester, 'anders staat voortbestaan op het spel'

Peter Dijkstra (links) en Frans de Boer.

Peter Dijkstra (links) en Frans de Boer. Eigen foto

Als er geen nieuwe penningmeester wordt gevonden, staat het voortbestaan van hengelsportvereniging de Reafin in Appelscha op de tocht.

De opkomst bij de algemene ledenvergadering van de Reafin in de Hoolten Klinte in Appelscha was zeer matig. Slechts zeven leden gaven gehoor aan de uitnodiging. De agenda kon vrij snel worden afgewerkt, behalve het punt bestuursverkiezing. Reeds langere tijd heeft de huidige penningmeester aangegeven te willen stoppen, maar diverse pogingen hebben tot dusver niet tot een opvolger geleid. Komt er geen nieuwe penningmeester, staat het voortbestaan van de visclub met zo’n 600 leden op het spel.

Financieel gaat het de vereniging voor de wind. Door corona konden de jeugdwedstrijden geen doorgang vinden, maar deze staan nu weer op de agenda voor mei.

Na afloop van de bijeenkomst werden de jaarprijzen uitgereikt. Evenals vorig jaar gingen Peter Dijkstra en Frans de Boer er met de prijzen vandoor. Dijkstra werd kampioen van de zomeravondcompetitie. De Boer won het kampioenschap van de zomer- en de wintercompetitie. Daarnaast werd Jacob Hoogeveen in het zonnetje gezet met de hoogste vangst in een wedstrijd (19.380 gram).