Dagbesteding voor ouderen met dementie blijft open. 'Het was een hele stap om de zorg voor mijn man een paar uur per dag uit handen te geven'

De opening van Dagcentrum Ooststellingwerf was eerder nog uitgesteld vanwege de lockdown.

Ook in 2022 kunnen ouderen met dementie zonder indicatie bij de dagbesteding terecht. Uit een evaluatie blijkt dat deze vorm van dagbesteding voorziet in een behoefte en een aanvulling is op het gemeentelijke zorgbeleid.

ZuidOostZorg en de gemeente zijn vorig jaar gestart met dagbesteding voor ouderen met dementie, zonder dat daarvoor een indicatie nodig is. Wethouder Esther Verhagen: ‘In onze gemeente blijven steeds meer ouderen thuis wonen, ook ouderen met dementie Met dit aanbod kunnen we inwoners met dementie een plezierige en zinvolle dagbesteding aanbieden in de buurt en wordt de mantelzorger ontlast van de zware zorgtaken.’

Hele stap

Kwetsbare ouderen kunnen door de dagbesteding langer thuis wonen. Het afgelopen jaar is voor een aantal bezoekers de stap naar wonen in een instelling uitgesteld of voorkomen. Daarnaast worden door de dagbesteding de mantelzorgers van de ouderen met dementie ontlast. Mantelzorger Alie Hof dat ook: “Toen ik vorig jaar in de krant las dat het dagcentrum open zou gaan heb ik gelijk gebeld. Het was een hele stap om de zorg voor mijn man een paar uur per dag uit handen te geven, maar ik heb me als mantelzorger enorm gesteund gevoeld.

Stellinghaven

De gemeente Ooststellingwerf maakt deze vorm van dagbesteding samen met ZuidOostZorg en andere partijen mogelijk, zoals het Gebiedsteam, huisartsen, casemanagers dementie, wijkverpleegkundigen en andere lokale organisaties. Het dagcentrum Oosterwolde is gevestigd in Stellinghaven.

Nieuws

menu