Cultuurland Ooststellingwerf wil uitbreiden. Platform zoekt ook samenwerking met het onderwijs

Het project wordt gepresenteerd bij korenmolen De Weyert in Makkinga. Anne Westerhof

Het Platform Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf wil uitbreiden met meer organisaties, initiatieven, donateurs en vrijwilligers. Op die manier wil het platform een grotere en gezamenlijke impact op de biodiversiteit hebben in de dorpen en het buitengebied van Ooststellingwerf.

Cultuurland is een platform voor samenwerkingsverbanden die zich inzetten voor meer biodiversiteit binnen de gemeente. Momenteel bestaat Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf uit de agrarische natuur- en milieuvereniging Gagelvenne, wildbeheereenheid Midden-Ooststellingwerf en de imkersvereniging.

Bewustwording

Behalve dat er zo een gezamenlijk samenwerkingsverband ontstaat, heeft Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf tot doel meer bewustwording te creëren. Door ervaringen met elkaar te delen ontstaat er een lerend netwerk met veel kennis en zorgt het platform voor een verbinding tussen partijen.

Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf heeft inmiddels een aantal lezingen en excursies georganiseerd. Vorig jaar november was er een lezing over “de bodem als basis” door Pier Oosterkamp van ECO-style. Vorige maand werd een lezing gegeven over “Biodiversiteit op het (boeren)erf en in de tuin”, door Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland. Op dit moment wordt er een fietstocht ontwikkeld langs biodiverse landschapselementen en streekeigen plaatsen. Deze tocht is in juni gereed.

Van akker tot bakker

Vorige week was de kick-off van het project “van akker tot bakker”. Wethouder Fimke Hijlkema onthulde bij Korenmolen de Weyert in Makkinga een bord met informatie over dit initiatief tussen een boer uit Elsloo, de molen in Makkinga en Bakker Nijstad de Echte Bakker in Oosterwolde en Appelscha. Biodiversiteit heeft een grote rol in dit project. Het resultaat is een streekgebonden en geproduceerd brood. Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf speelt hierin een verbindende rol tussen de verschillende partijen.

Onderwijs

Daarnaast zoekt het platform de samenwerking met het onderwijs. Twee basisscholen hebben samen met een boswachter van Staatsbosbeheer nestkastjes gemaakt. Het Stellingwerf College gaat in opdracht van Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf een biodiversiteitstoren bouwen. Dit is een toren die nest- en schuilgelegenheid aanbiedt voor een grote groep insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Donateur en vrijwilliger

Particulieren en bedrijven kunnen aansluiten als donateur en vrijwilliger. Door de opbrengst kan Cultuurland diverse programma’s, excursies en lezingen organiseren om zo een breed publiek te inspireren, elkaar te ontmoeten en samen aan de slag te gaan met het versterken van de biodiversiteit. Vrijwilligers kunnen meehelpen bij de uitvoering van bestaande projecten. Er mogen ook nieuwe initiatieven ingebracht worden binnen de stuurgroep.

info@gebiedscooperatiezof.nl

Nieuws

menu