Coronageld blijft beschikbaar voor noodsteun. 'We moeten er rekening mee houden dat er noden en behoeften ontstaan'

Het gemeentehuis in Oosterwolde.

Het gemeentehuis in Oosterwolde. Lourens Looijenga

Het corona-geld dat over is houdt de gemeente via de najaarsnota beschikbaar voor het opvangen van de gevolgen van de pandemie in de maatschappij.

‘We weten nog niet precies hoe de situatie zich de komende periode ontwikkelt. We moeten er rekening mee houden dat er noden en behoeften ontstaan waar we op in willen springen.’

Maatregelen

De gemeente gebruikt noodsteun van het Rijk om de samenleving weer op gang te helpen en de gevolgen van de coronacrisis te herstellen. Een deel van dit geld is gebruikt op verschillende vlakken, zoals de cadeaukaarten voor jongeren en in de dorpen komen er verschillende acties om gezondheid te bevorderen. ‘We hebben inzet gepleegd om mantelzorgers en vrijwilligers een hart onder de riem te steken. We hebben een kunst- en cultuurregeling opgesteld. Deze maatregelen waren er op gericht om het (financiële) leed voor ondernemers, instellingen, verenigingsleven en inwoners op korte termijn te verzachten.’

TOZO en TONK

Elke maand kijkt het college of het nodig is om maatregelen te nemen of welke aanvragen voor noodsteun zijn binnengekomen. Het college schrijft in de najaarsnota: ‘We ondersteunden ondernemers via Rijksregelingen als de TOZO en de TONK en droegen bij door bestaande mogelijkheden voor schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en betalingsregelingen in te zetten. We compenseerden zorgaanbieders, we verzachtten de financiële nood van instellingen en verenigingsleven, regelden extra kinderopvang voor ouders met zorgberoepen en voor kwetsbare kinderen en we organiseerden alternatieve (sport) activiteiten voor jongeren.’

Noodsteun

Het totale beschikbare budget voor 2021 bedroeg € 1.803.000. Na aftrek van de gedane uitgaven resteert er nog € 958.000. Het college besteedt een klein deel (in totaal € 58.760) aan noodsteun voor een aantal maatschappelijke organisaties die bij de gemeente een concrete, onderbouwde aanvraag deden in verband met exploitatietekorten over het jaar 2020 als gevolg van corona.

Compensatie

‘Ook andere organisaties, instellingen en verenigingen die in de problemen dreigen te komen door corona kunnen zich melden. Samen kijken we dan naar de mogelijkheden voor eenmalige compensatie.’ Ondernemers kunnen bij zorgen of vragen over hun (financiële) situatie door corona contact zoeken met het Ondernemersloket. Inwoners die zich zorgen om de (financiële) situatie thuis of iemand uit de omgeving kunnen terecht bij het Gebiedsteam van de gemeente.