College wil ook in 2023 verder met Het Fonds

Een collage van alle initiatieven die geld krijgen uit het Fonds. FOTO GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF

Een collage van alle initiatieven die geld krijgen uit het Fonds. FOTO GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF

Binnenkort wordt duidelijk of Het Fonds in Ooststellingwerf in 2023 een vervolg krijgt. Het Fonds 2018-2021 eindigt, na een jaar verlenging, dit jaar. Omdat het beschikbare bedrag voor kleine initiatieven in het coronajaar 2021 niet volledig is gebruikt, kon in 2022 nog een ronde van het Fonds worden georganiseerd.

Voor het college geeft de positieve evaluatie over de periode 2018-2021 reden om bij de gemeenteraad wel te pleiten voor een vervolg. In de Visie op Samenleven is vastgelegd dat het belangrijk is om lokaal initiatief en vrijwilligerswerk in Ooststellingwerf te stimuleren. Het Fonds is daarbij genoemd als belangrijk middel om dat te doen. Het Fonds is volgens het college bij uitstek de mogelijkheid voor lokale initiatiefnemers om hun plannen een boost te geven. ‘Zowel bij de planontwikkeling, de voorbereiding, uitvoering en vaak ook bij het gebruik en onderhoud van initiatieven uit het Fonds zijn vele vrijwilligers betrokken. Uit de evaluatie blijkt dan ook dat er in de afgelopen jaren tienduizenden vrijwilligersuren zijn ingezet om initiatieven te realiseren en in stand te houden.’

Andere fondsen

De totale waarde van de gerealiseerde projecten overstijgt ruim het bedrag dat vanuit Het Fonds aan subsidies is uitgekeerd. Initiatiefnemers hebben in de periode 2018-2021 ruim €1,25 miljoen aan cofinanciering uit andere fondsen opgehaald. Dit geld kwam ten goede aan projecten in Ooststellingwerf. Vanuit Het Fonds werd in die periode €781.470,- aan subsidies uitgekeerd.

Investeringsregeling

Het college wil een jaarbudget van €225.000,- waarvan €25.000,- voor uitvoering. De kosten voor uitvoering bestaan hierbij grotendeels uit uren voor administratieve projectondersteuning. Voordat dit in de begroting 2023 wordt verwerkt, moet de gemeenteraad op 27 september in principe akkoord gaan met een vervolg op het Fonds. Vanaf dit jaar is onder meer ook de 1/3 investeringsregeling voor sportverenigingen van kracht. Daardoor kunnen die geen beroep meer doen op het Fonds in 2023.