Cees Pieter van Burgsteden uit Oosterwolde en Remco van Maurik uit Nijeholtpade voorgedragen voor bestuur Wetterskip Fryslân

Cees Pieter van Burgsteden. FOTO Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Cees Pieter van Burgsteden. FOTO Hoge Noorden/Jaap Schaaf Foto: Jaap Schaaf

De coalitiepartijen van Wetterskip Fryslân, BBB, Water Natuurlijk Fryslân, FNP, PvdA, VVD, Geborgd Landbouw en Geborgd Natuur hebben bekend gemaakt dat ze vijf kandidaten voordragen voor het nieuwe dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Twee van de kandidaten komen uit de Stellingwerven.

Cees Pieter van Burgsteden (54) uit Oosterwolde is door de fractie BBB voorgedragen voor het dagelijks bestuur. Hij is beoogd db-lid voor onder meer de portefeuille strategie en gebiedsgerichte samenwerking. Van Burgsteden heeft een melkveebedrijf en is momenteel lid van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân namens de fractie Geborgd Landbouw. Van Burgsteden: ,,Er zijn grote opgaves in het landelijk gebied, waarbij water en het watersysteem een heel belangrijke rol speelt. Daar wil ik mij graag voor inzetten, samen met overheden en belanghebbenden. Daarbij zie ik de gebiedsgerichte aanpak als middel om in beweging te komen.”

Remco van Maurik

Remco van Maurik (59) uit Nijeholtpade is door de fracties van Water Natuurlijk Fryslân, PvdA en Geborgd Natuur voorgedragen voor het dagelijks bestuur. Hij is beoogd db-lid voor onder meer de portefeuilles financiën, waterzuivering en stedelijk waterbeheer. Van Maurik is momenteel gemeentesecretaris van de gemeente Weststellingwerf. Hij was van 2007 tot 2019 lid van de Staten van Fryslân namens de PvdA. Eerder was hij wethouder in Hoogvliet. Van Maurik: ,,Water en bodem zijn leidend voor de toekomstige inrichting van ons Friese landschap. Om daar mede richting aan te mogen geven, is een mooie taak. Dat kan alleen samen met inwoners, gebruikers en eigenaren. Het is eervol om hier vanuit een brede coalitie een bijdrage aan te mogen leveren.”

De tekst gaat verder na de foto

De andere drie kandidaten zijn Gerben de Boer uit Tirns, Monique Plantinga uit Aldeboarn en Frank Jorna uit Easterwierrum.

Benoeming en coalitieakkoord

De kandidaten worden in een openbare vergadering van het algemeen bestuur van dinsdagavond 23 mei voorgedragen, waarna over de benoemingen gestemd wordt. Voorafgaand aan de benoeming van het nieuwe dagelijks bestuur vindt de bespreking en vaststelling van het coalitieakkoord plaats. Formateur Klaas van Weperen uit Oosterwolde heeft het formatieproces en de totstandkoming van het coalitieakkoord begeleid in opdracht van BBB en rondt hiermee zijn opdracht af.