Carbidschieten wordt toch niet beperkt. Onbemande ballonnen de lucht inlaten is taboe

Foto: ANP

De fractie van Wij Lokaal heeft met een voorstel voorkomen dat het carbidschieten op oudejaarsdag in Ooststellingwerf via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt beperkt.

De Veiligheidsregio vroeg gemeenten in Friesland om carbidschieten na zonsondergang niet meer toe te staan vanwege de overlast. En waarnemend-burgemeester Sandra Korthuis van Ooststellingwerf was het daar mee eens, net als al haar collega’s in Friesland. In de praktijk gebeurt het ook niet het donker en de organisatoren zouden de beperking helemaal niet erg vinden.

Korthuis: ‘In Friesland is tussen alle burgemeesters afgesproken het op oudejaarsdag toe te staan tot 18.00 uur.’ En inderdaad is de APV van Weststellingwerf op 4 oktober daarop al aangepast. Al staat op de website van de gemeente nog steeds als eindtijd 2.00 uur.

Plezier

Maar Ooststellingwerf doet niet mee met de andere Friese gemeenten. Die gemeente onderscheidt zich in Friesland ook al omdat er geen vergunningplicht bestaat voor carbidschieten. Korthuis: ‘De vreugde over de traditie is wisselend, maar het hoort bij Noordoost-Nederland en veel mensen beleven er plezier aan.’ Wij Lokaal vond een eindtijd van 18.00 uur afbreuk doen aan die traditie.

Letsel

Die fractie denkt dat juist dat met het traditioneel samenzijn vernielingen in dorpen worden tegengegaan ‘en ongevallen gebeuren er relatief ook amper’. Het cardbidschieten staat echter in de leeftijdsgroep van vijftien- tot negentienjarigen op een derde plek wat betref het aantal ernstige vuurwerkslachtoffers. Landelijk vormden carbidslachtoffers op oudejaarsdag 2019 zes procent van het totaal op de spoedeisende hulp. Letsel komt minder vaak voor, maar is veelal wel ernstiger.

Meerderheid

Wij Lokaal kreeg steun van de PvdA, de VVD, fractie Ter Heide en de ChristenUnie. Er waren maar 17 raadsleden aanwezig. Met negen tegen acht stemmen kreeg het voorstel de kleinst mogelijke meerderheid. Ooststellingwerfs Belang, GroenLinks, CDA en D66 waren wel voor een eindtijd van 18.00 uur. Carbid valt officieel niet onder de noemer vuurwerk en valt dus ook niet onder het corona-vuurwerkverbod.

Ballonnenverbod

De APV is door de raad wel aangevuld met een lachgas- en een ballonnenverbod. Elke onbemande ballon die opstijgt door middel van open vuur of door middel van helium of andere gassen en waarvan de richting en/of hoogte niet door menselijk ingrijpen wordt bepaald is vanaf heden in Ooststellingwerf op voorstel van GroenLinks verboden. Ballonnen komen soms wel 100 kilometer verderop in het milieu terecht, waar ze volgens GroenLinks nog jarenlang rondzwerven, vervuiling veroorzaken en een groot gevaar zijn voor dieren. Bovendien zijn ze brandgevaarlijk.

Nieuws

menu