Buurtbus Ooststellingwerf stopt per 1 mei. Chauffeurs en passagiers bleven laatste tijd weg

Chauffeurs Willem Hoeksma, Bea van der Sluis en Rikus Betten (v.l.n.r.). Rikus is tevens coördinator.

Chauffeurs Willem Hoeksma, Bea van der Sluis en Rikus Betten (v.l.n.r.). Rikus is tevens coördinator. Rens Hooyenga

Na 25 jaar komt er een einde aan de buurtbus in Ooststellingwerf. Op de ledenvergadering is het voorstel om de vereniging per 1 mei op te heffen met algemene stemmen aangenomen.

Aan dit besluit ging een hele geschiedenis vooraf. Het is voor velen met pijn in het hart dat nu toch dit besluit is gevallen. De buurtbus had al jaren te kampen met een teruglopend aantal passagiers. Door corona heeft de bus een jaar niet gereden. Het aantal passagiers nam toen nog meer af. De voormalige gebruikers van de buurtbus hebben in die tijd waarschijnlijk alternatieven gevonden om te reizen.

Ook bleek het steeds lastiger om nieuwe chauffeurs aan te trekken, waardoor het erg moeilijk werd om het rooster voor de vrijwilligers rond te krijgen.

In december is al een groot deel van de chauffeurs gestopt met het rijden op de buurtbus. Ook bestuursleden hebben toen grotendeels te kennen gegeven dat ze wilden stoppen, omdat zij geen toekomst meer zagen in het voortbestaan van de buurtbusvereniging.

Er is door de groep mensen die wel wilde doorgaan samen met Arriva, de gemeente en de provincie nog een poging gedaan om alternatieven te bedenken voor het voortbestaan. Deze bleken echter niet haalbaar.

De buurtbus reed tussen Oldeberkoop, Oosterwolde en Appelscha. Waar voorheen gemiddeld twintig mensen per dag werden vervoerd, bleef de bus nu vaak leeg. Er komt nog bij dat dat werk er met de coronaproof busjes niet leuker op is geworden. De vereniging deed nog een poging nieuwe chauffeurs te vinden, maar dat leverde niets op.

De buurtbus in Ooststellingwerf is niet de enige waar passagiers wegblijven. Ook bij buurtbus 108 in buurgemeente Weststellingwerf (Wolvega-Langelille-Wolvega) stappen na de coronastop veel minder mensen in.