Burgemeester Korthuis: lockdown is in het belang van de gezondheid van ons allen

FOTO LOURENS LOOIJENGA

Waarnemend-burgemeester Sandra Korthuis richtte aan het eind van de laatste raadsvergadering van Ooststellingwerf in 2021 het woord aan de raad, maar ook de bevolking van  Ooststellingwerf. En uiteraard ging haar Kerstboodschap vooral over corona.

‘Ons dagelijks leven wordt al bijna twee jaar gedomineerd door een virus, dat verwoestend en ontregelend werkt. De levens van u en onze inwoners zijn niet meer hetzelfde en het is de vraag wanneer het weer zoals vroeger zal zijn. Misschien wel nooit. Afgelopen zaterdag kregen we een indringende boodschap te verwerken. Nederland opnieuw in lockdown. En dat vlak voor de feestdagen, waarop iedereen zich had verheugd om samen te zijn met familie en vrienden, een lekkere kerstlunch, elkaar verwennen met liefde, aandacht en misschien ook een leuk cadeau.

Het kabinet heeft aan de noodrem getrokken en dat is in het belang van ons allemaal. Ondanks alle teleurstellingen hoop ik dat u en onze inwoners niet alleen begrip hebben voor de noodzaak van de maatregelen, maar dat iedereen er zich ook aan houdt. We hebben allemaal uiteindelijk maar één belang en dat is dat we worden verlost van het virus door met elkaar samen op te trekken, door juist afstand te houden en de andere maatregelen te volgen. En dat is de kans het grootst dat we verlost worden van het virus.

De noodrem van afgelopen zaterdag heeft wisselende effecten op de samenleving. Voor de één relatief kleine aanpassing van het leven, voor anderen levert grote teleurstellingen op, zoals voor veel ondernemers die zakelijk gezien in de belangrijkste weken van het jaar zitten. Een aantal ondernemers is creatief en heeft toch weer de energie gevonden om direct te handelen en zich aan de beperkte mogelijkheden aan te passen. Voor anderen echter is de rek er uit en worden noodgedwongen andere keuzes gemaakt.

Deze golf betekent ook weer heel veel voor zorg- en hulpverleners. Ook op hen wordt een maximaal beroep gedaan. En telkens wordt de energie gevonden om hun taak – al dan niet op vrijwillige basis – te vervullen. En achter de voordeuren van onze inwoners is het ook niet altijd gemakkelijk. Ons gebiedsteam weet in veel situaties een helpende hand te bieden. Dat er met de huidige maatregelen veel van onze inwoners wordt gevraagd begrijp ik heel goed.

Maar uiteindelijk gaat het om de gezondheid van ons allen. Ook van de vele mensen die door coronazorg niet aan de door hen gewenste behandelingen toekomen waardoor de kwaliteit van leven verslechterd, of erger, levensbedreigend wordt. Deze effecten mogen we niet uit het oog verliezen. Naast de ontregelende corona zijner ook veel mensen die deze tijd veel minder als een uitdaging ervaren. Er is meer rust, structuur, minder impulsen die verstorend werken. En meer dan eens hoor ik zeggen: ik hoef even niets in het weekeinde. Ook door jongeren, waarvan wel het beeld is dat ze het extra zwaar hebben in deze tijd.

Voor de komende dagen wens ik u ondanks alle beperkingen mooie feestdagen en voor 2022 het beste wat een nieuwjaar u kan brengen.’

Nieuws

menu