Bouw zes woningen aan Boekhorsterweg vertraagd door juridisch gebakkelei

Plegt-Vos Vastgoedontwikkeling BV is zoals eerder gemeld eigenaar geworden van grond aan de Boekhorsterweg in Oosterwolde. Maar dat heeft al met al een paar jaar geduurd. De onderhandelingen waren al in 2017 begonnen. De vertraging had een juridische reden.

Een ontwerp van de woningen. Eigen foto

Een ontwerp van de woningen. Eigen foto

Plegt-Vos had er bewust voor gekozen om de bouwgrond niet direct te aanvaarden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst in 2020 maar wilde pas langs de notaris nadat alle woningen waren verkocht en de benodigde (planologische) procedures waren doorlopen. Dit alles stond gepland voor de tweede helft van 2022. Ruim een jaar geleden was door de gemeente al een omgevingsvergunning afgegeven.