Boerenorganisatie sceptisch over geurbeleid

Fokke Hut. Screenshot

Boerenorganisatie ABO Ooststellingwerf maakt zich nog steeds zorgen over het voorgestelde geurbeleid in de gemeente. Dat maakte voorzitter Fokke Hut duidelijk als inspreker bijeen commissievergadering.

Het onderwerp zelf werd vervolgens later op de avond doorgeschoven naar de commissievergadering op 12 april of in mei.

Grote twijfel

Het college wil geen koppeling maken tussen het aantal koeien en een afstand van een boerenbedrijf tot een woning. Maar de geurnormen worden wel strenger. Hut had nog steeds grote twijfel over de noodzaak om te komen tot nieuw beleid. ‘Hoe wordt geborgd wat al vergund is?’ Hij wees op het grote belang van de agrarische sector met 305 bedrijven voor de gemeente. Dat zijn volgens Hut allemaal ondernemers die werk bieden aan bouwbedrijven en middenstanders, die zorgen dat sportverenigingen in stand worden gehouden. De bouw van woningen op toch mooie plekken bij boerenbedrijven wordt volgens Hut onmogelijk gemaakt, net als uitbreiding.

Op slot

‘Een aantal bedrijven komt nu op slot te zitten. Groei van bedrijven is geen doel, maar nodig om te voldoen aan de voorwaarden van bovenaf.’ Als voorbeeld noemde hij het houden van minder kippen per vierkante meter, maar dan heb je voor hetzelfde aantal kippen wel meer ruimte nodig. Hij noemde dat een investering in duurzaamheid. Dat geldt ook voor een nieuwe luchtwasser vanwege de stikstofemissie. Dat je die ondernemers opzadelt met strengere normen gaat dus in zijn beleving ten koste van de leefbaarheid van het platteland. GroenLinks wilde daarop fijntjes weten wat Hut vindt van de invloed van geur op die leefbaarheid. Hut bepleitte dat er een modus wordt gevonden om wonen, werken en recreëren op elkaar af te stemmen.