Honderden Stellingwerfse boeren protesteren tegen stikstofbeleid. ‘We moeten alle mensen meekrijgen' (met veel foto's)

Boeren voeren actie in Oosterwolde. Lourens Looijenga

Zo’n 250 tractoren verzamelden zich woensdagmorgen op een weiland tegenover de grasdrogerij in Oosterwolde. Ze ondersteunden de landelijke actie tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Nog eens veertig andere tractoren namen bezit van de rotonde bij Oldeberkoop. De actievoerders vinden allemaal dat de landelijke manifestatie bij Stroe wel wat ver weg is. Dit is het alternatief.

‘Alle mensen meekrijgen’

Het is was een indrukwekkend schouwspel om alle die boeren uit alle hoeken van Ooststellingwerf, en deels ook Weststellingwerf, onderweg te zien door het hele gebied. Onderweg zijn op erven tal van steunbetuigingen te zien. Vrachtauto’s op de N351 langs het weiland laten ook nadrukkelijk van zich horen. Het is volgens actieleider René Otten belangrijk om support te krijgen in de hele maatschappij. Dat de A7 bij Drachten door boeren is geblokkeerd, keurt hij af. Ook vanaf een podium - in de vorm van een vrachtauto- roept Otten de honderden boeren dringend op zich aan de regels te houden. ‘We moeten alle mensen meekrijgen in ons protest.’

‘Geef een signaal af’

Otten is duidelijk niet blij met de rol van de gemeente Ooststellingwerf. Een avond eerder werd door de gemeenteraad een steunmotie niet in stemming gebracht, deels omdat de raad het niet de taak vindt van de gemeente om wat aan de plannen te doen. De Tweede Kamer is eerst aan zet, zo klonk het. Otten snapt daar niks van. ‘Het is toch ook een taak van een wethouder om op te komen van de inwoners van zijn gemeente? Hij is toch ook verantwoordelijk voor behoud van de leefbaarheid? Geef dan een signaal af naar de minister. Ze constateren wel in de raad dat het zo niet goed komt, maar het is niet hun pakkie aan.’

Zichtlocaties

Ook vanaf het podium krijgt de gemeente verwijten toegeslingerd. ‘De gemeente doet veel te weinig, dat moeten we ze vandaag duidelijk maken.’ Voor de rest wordt niet ingegaan op de inhoud van het kabinetsbeleid. ‘De noodzaak om actie te voeren is voor iedereen wel duidelijk.’ En ook de provincie krijgt een tik op de vingers. Die geeft de voorkeur om door te gaan op de al ingeslagen weg. ‘Maar als de provincie vasthoudt aan dat eigen beleid, dan zijn we ook de lul hier.’ Vervolgens verdwijnen alle tractoren in een enorme stofwolk naar zichtlocaties bij Venekoten in Oosterwolde, het Witte Huis in Donkerbroek en de Weperpolder. Om 14.00 uur worden alle boeren met tractoren verwacht op de Stationsstraat in Oosterwolde, waar de burgemeester en de wethouder hen opwachtten.

Slapeloze nachten

‘De plannen zijn buitengewoon vergaand’, zo zei burgemeester Korthuis tegen de verzamelde boeren. ‘Alle sectoren moeten samen kunnen leven. Maar ik snap dat het bij u pijn doet, dat het leidt tot slapeloze nachten. We zullen altijd boeren en voedsel nodig hebben. Het is onjuist dat er nu een sector uitgehaald wordt. Je moet het probleem integraal benaderen, dus ook de luchtvaart.’

Passende balans

En daar was wethouder Marcel Bos het helemaal eens. ‘Het is onbegrijpelijk dat de aanpak niet breder wordt bekeken. Er zijn zoveel sectoren die van invloed zijn. We ontkennen als gemeente het probleem niet, maar het proces moet beter. We moeten zoeken naar een passende balans.’ De wethouder beloofde een brief naar de minister te sturen.

Bos pleitte voor een werklocatie in het gebied, van waaruit gesprekken met boeren aan de keukentafel wordt gevoerd. Het college is bereid over een maand met de boeren in gesprek te gaan. De actievoerders benadrukten opnieuw dat ze verwachten dat de gemeente voor hen opkomt.

‘Er is geen stikstofcrisis’

Woordvoerder René Otten tegen de twee bestuurders: ‘Laten we gebeuren dat 75% van de boeren hier verdwijnt? Dat kost 2500 banen. Het beleid rammelt, het is een gekozen probleem, er is geen stikstofcrisis, maar een stikstofaffaire. Er is geen compassie met regio’s ver van de Randstad. Over een maand horen we graag uw plan van aanpak.’

Nieuws

menu