Boeren in Stellingwerven wachten af. Nog geen agrariërs uitgekocht

Fryslan schort de afgifte van natuurvergunning tot 1 januari op, onder meer omdat de werking van emissiearme stalvloer met veel onzekerheid is omgeven.

Fryslan schort de afgifte van natuurvergunning tot 1 januari op, onder meer omdat de werking van emissiearme stalvloer met veel onzekerheid is omgeven.

Er heeft vooralsnog geen enkele Stellingwerfse boer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een bedrijf te verplaatsen of uit te kopen. Dat blijkt uit informatie van de beide gemeenten.

Vanwege de stikstofproblemen zouden in Zuidoost-Friesland naar schatting 110 boerderijen moeten worden verplaatst of uitgekocht. Dat stelde de provincie in april. Het uitgangspunt daarbij is vrijwilligheid. Er wordt niet ingezet op onteigening. Maar vooralsnog gebeurt er in de Stellingwerven nog weinig. In Weststellingwerf is wethouder Hanneke Zonderland geen enkel geval bekend. Haar college Jan van Weperen in Ooststellingwerf zegt dat er wel gesprekken zijn met boeren, verkenningen dus. Maar opgekocht is er ook in Ooststellingwerf nog niets.

De provincies hebben voor de aankoopregeling 350 miljoen euro toegezegd gekregen uit Den Haag. Deze regeling is gericht op bedrijven met een hoge stikstofuitstoot binnen 10 kilometer van een Natura 2000-gebied en loopt in december af. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt dat de kabinet te hoge verwachtingen heeft van de regeling. Zo zijn de marktomstandigheden voor een boer momenteel gunstig en het milieubeleid dient nog verder ontwikkeld te worden. In het eindverslag van ‘onafhankelijk gespreksleider’ Johan Remkes wordt gepleit voor gedwongen uitkoop van bedrijven die veel stikstof uitstoten.