Biosintrum kost gemeente in alle scenario’s flink geld

Het Biosintrum. Eigen foto

De gemeenteraad wil pas verder praten over de toekomst van het Biosintrum als duidelijk is wat er gebeurt met de dreigende btw-claim van de belastingdienst.

De dreigende claim van rond de acht ton kan grote gevolgen hebben voor het te kiezen scenario. Dan kan verkoop of verhuur wel eens een groot probleem worden. Maar dat is het ook al zonder het btw-vraagstuk. In alle scenario’s moet de raad flink de portemonnee trekken om de tekorten af te dekken.

Voor de zomer

Vooralsnog is volstrekt onduidelijk wanneer die duidelijkheid van de belastingdienst er komt. ‘De belastingdienst is een lastige organisatie die niet à la minute reageert als de klant wat wil’, zo zei wethouder Fimke Hijlkema. ‘We krijgen het niet voor elkaar, hopelijk kunnen ze voor de zomer alle scenario’s bespreken.’ In alle scenario’s wordt het btw-probleem niet benoemd. De vraag is of de belastingdienst vindt dat verkoop van het Biosintrum eigenlijk al economisch heeft plaatsgevonden toen de stichting het pand in gebruik nam, of vindt de belastingdienst dat de stichting het pand exploiteert. De vraag is ook of de stichting dan alsnog btw kan terugvorderen op basis van het gebruik (belaste verhuur). Kortom: hoe ziet belastingdienst het gebruik?

Krant

De raad besloot dinsdagavond in een korte extra raadsvergadering de geheimhouding formeel over het dossier op te heffen. Jakob Baar van de VVD: ‘Het was zeer ongemakkelijk dat we niks kunnen zeggen, terwijl het in de krant staat.’ De raad was verder zeer ontstemd dat men het nieuws over de scenario’s eerst op de website van in de Nieuwe Ooststellingwerver had gelezen, voordat het naar hen gemaild was. ‘Dat komt hard aan’, zo zei raadslid Simon ter Heide. De wethouder sprak dat tegen. Het persbericht was volgens haar onder embargo pas verzonden nadat de raad was geïnformeerd, maar dat was ook uren nadat de NOS eerder die ochtend een interview had gehad met de leiding van het Biosintrum.

Huur of verkoop

In dat gesprek sprak de voorzitter van de raad van bestuur en de directeur de voorkeur uit om het Biosintrum nog vijf jaar te huren van de gemeente. Het college vindt verkoop aan de stichting ook nog steeds een optie. Dat zal dan net als bij verhuur nooit haalbaar zijn tegen de kostprijs, maar tegen een marktconforme prijs. De bouw van het Biosintrum heeft ruim 3,9 miljoen euro gekost. Daar zit een miljoen euro van de provincie in. Bij verkoop aan de stichting moet de gemeente bijna 1,4 miljoen eenmalig afschrijven. Maar zelfs een relatief bescheiden verkooprijs van rond de 1,5 miljoen euro is voor de stichting niet te financieren. De stichting bouwt veel te weinig eigen middelen op om het pand binnen tien jaar af te betalen.

Algemeen belang

Maar ook bij verhuur moet de gemeente ruim 61.600 euro per jaar toeleggen. De stichting moet dan marktconform per jaar 105.000 euro huur betalen en een lening afsluiten voor de overname van de inventaris, tenzij de gemeente die inventaris alsnog schenkt. De risico’s dat dan sprake is van verboden staatssteun wordt overigens als gering ingeschat. Het is een stichting die in deze regio opereert, zo wordt geredeneerd. Het vaststellen van deze activiteiten van ‘algemeen belang’ dient door de gemeenteraad te gebeuren. Zo kun je ook strijdigheid met de mededingingswet voorkomen.

Tekort

In eigen beheer als gemeente het Biosintrum exploiteren is ook een optie, maar of de gemeente daarin net zo succesvol is als de stichting is zeer onwaarschijnlijk. Ook dan is er een tekort van zo’n 70.000 euro per jaar. Meer dan de gemeentelijke lasten bij verhuur. Dat lijkt dan ook het enige echte scenario of het antwoord van de belastingdienst moet de gemeente dwingen tot een andere keuze. Hoe dan ook is het proces ooit heel anders gestart dan nu de gemeente wordt voorgeschoteld, zo constateerde raadslid Simon ter Heide. En daar moet de Rekenkamercommissie toch ook wat van vinden.