Biodivers Cultuurland wil kleinschalige groene initiatieven meer zichtbaar maken

De provincie inventariseert alle initiatieven op het gebied van biodiversiteit. Ingezonden foto

Met biodiversiteit als belangrijk thema in Ooststellingwerf wordt dit jaar gestart met het project Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf. Dit is een samenwerkingsverband tussen boer en burger om meer zichtbaarheid te geven aan kleinschalige groene initiatieven.

In Ooststellingwerf zijn de afgelopen jaren al diverse kleinschalige initiatieven opgezet door lokale verenigingen om de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen, zoals het inzaaien van bloemenstroken en bermen door de Agrarische Natuur- en milieuvereniging Gagelvenne, het plaatsen van eendenkorven door Wildbeheereenheid Midden-Ooststellingwerf en het plaatsen van insectenhotels door Imkersvereniging Ooststellingwerf.

Verenigen

Met de start van Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf wordt beoogt al deze streekeigen biodiversiteitsinitiatieven te verenigen. Verder wordt geprobeerd hun impact op de biodiversiteit te versterken door middel van een gezamenlijk samenwerkingsverband tussen boer en burger en een digitaal platform dat al deze initiatieven meer zichtbaarheid geeft en zodoende een groter bereik geeft.

Biobased subsidie

De trekkers van het project zijn de Agrarische Natuur-en milieuvereniging Gagelvenne, Wildbeheereenheid Midden-Ooststellingwerf, Imkersvereniging Ooststellingwerf en het Biosintrum. Het project Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf wordt mede mogelijk gemaakt door een biobased subsidie vanuit de gemeente Ooststellingwerf.

Lerend netwerk

Het project fungeert als overkoepelende paraplu en wil als lerend netwerk dienen door middel van lezingen en excursies, waarbij ervaringen uitgewisseld worden en boeren en burgers enthousiast gemaakt worden om aan te haken, hetgeen kan resulteren in meer samen opgezette projecten.

Het project Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf is het eerste project die vanuit de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland uitgevoerd wordt. De net opgerichte Gebiedscoöperatie heeft als doel het realiseren van een vitaal en kwalitatief buitengebied in Zuidoost Friesland, met als belangrijke thema’s ‘Water, Biodiversiteit, Landschap, Landbouw en Leefbaarheid’.

Nieuws

menu