Bijna 80% van inwoners Ooststellingwerf is tevreden met het leven. Behoefte aan meer contact met andere mensen

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf. FOTO PROVINCIE FRYSLÂN

Uit een burgerpeiling van de gemeente Ooststellingwerf blijkt dat bijna 80 procent van de inwoners tevreden is met het leven. Vooral inwoners tussen de 18 en 35 jaar geven aan activiteiten en uitgaansmogelijkheden te missen.

Bijna 2100 inwoners van Ooststellingwerf van 18 jaar en ouder vulden de burgerpeiling in. Zij beantwoordden vragen over onder meer de ontmoetingsmogelijkheden en de activiteiten in de dorpen, maar ook vragen over (geld)zorgen en vrijwilligerswerk.

In 2020 werd ook een burgerpeiling gedaan. De gemeente kan de resultaten van beide peilingen nu vergelijken. In 2022 zijn inwoners, gemiddeld genomen, meer tevreden over activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden in hun dorp dan twee jaar geleden. Het gevoel van veiligheid is daarnaast groot. Ruim een derde (37%) van de inwoners doet vrijwilligerswerk. Dit is 3% meer dan in 2020.

Contact

Bijna twee op de vijf mensen heeft (soms) behoefte aan meer contact met mensen in het dorp. Het aandeel is het hoogst in Elsloo (45%) en het laagst in Langedijke (25%). Opvallend is dat 10% van de mensen die zeggen nu bijna géén contact te hebben, aangeven dat ze dat contact regelmatig missen.

Eenzaamheid is tussen 2020 en 2022 gemiddeld niet toegenomen. Drie procent van de inwoners voelt zich vaak eenzaam. Eenzaamheid komt vooral voor bij inwoners tussen de 18 en 35 jaar. In deze groep is 6% vaak eenzaam ten opzichte van 2% bij 55+ers. Verder komt eenzaamheid meer voor bij mensen met lagere inkomens (7%).

Door het grote aantal deelnemers is het mogelijk voor alle dorpen op dorpsniveau resultaten in beeld te brengen. Deze bespreekt de gemeente de komende periode met de plaatselijke belangen en bewonerscommissies. De resultaten worden ook besproken met de gemeenteraad. Daarna kijkt de gemeente welke concrete acties ze neemt op basis van het onderzoek.

Nieuws

menu