'Bestrijding Jakobskruiskruid erg moeilijk'. Met aantal boeren is afspraak gemaakt over maaien van bermen

Jacobskruiskruid is ook in gedroogde vorm giftig voor onder meer koeien en paarden.

De gemeentelijke bestrijding van het Jacobskruiskruid is erop gericht om te voorkomen dat het zaad vanuit de berm kan overwaaien naar het agrarisch gebied.

Het afgelopen jaar heeft het Jacobskruiskruid zich, als gevolg van het groeizame weer, weten te vestigen in Ooststellingwerf. De gemeente ontving meldingen van Jacobskruiskruid in de nabijheid van landbouwgebied. Op deze locaties is de plant weggehaald en/of is de berm voortijdig gemaaid.

Met een aantal boeren is een afspraak gemaakt over het maaien van bermen. Zonder afspraak mogen de boeren de berm niet maaien. Wel staat de gemeente toe dat het Jacobskruiskruid, met in achtneming van de benodigde veiligheidsmaatregelen, uit de bermen wordt verwijderd.

Provincie

Over Jacobskruiskruid in de bermen van de provinciale wegen is contact geweest met de provincie. De provincie gaat met gemeenten en Rijkswaterstaat in overleg om te komen tot nieuw beleid voor volgend jaar. De provincie heeft een provinciale verordening “Jakobskruiskruidverordening provincie-Fryslân 2007”. Op basis van deze verordening moet het Jacobskruiskruid verwijderd worden indien het risico bestaat dat de plant wordt gegeten door landbouwhuisdieren of in veevoer terecht kan komen.

OWO-gemeenten

Ook heeft Ooststellingwerf contact gehad met buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland. De OWO gemeenten hebben hetzelfde maaibeleid: bermen worden regulier gemaaid en bij meldingen worden de betreffende locaties met Jacobskruiskruid een keer extra gemaaid.

Goed graslandbeheer

De bestrijding van het Jakobskruiskruid is volgens B & W erg moeilijk. ‘Het is belangrijk om er voor te zorgen dat deze plant zich niet in grasland kan vestigen. Goed graslandbeheer is hierbij van het grootste belang. Een juiste grassamenstelling in combinatie met bemesting bevordert de groei van een dichte zode waardoor het Jacobskruiskruid en andere onkruiden weinig tot geen mogelijkheid hebben om zich in het grasland te vestigen. Ooststellingwerf blijft zich inzetten om de overlast van het Jacobskruiskruid vanuit het openbaar groen te beperken.’

Nieuws

Meest gelezen