BBB haalt ook in Ooststellingwerf veruit de meeste stemmen bij verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap

Burgemeester Sandra Korthuis bezoekt de stembureaus. FOTO Anne Westerhof

Burgemeester Sandra Korthuis bezoekt de stembureaus. FOTO Anne Westerhof

Ook in Ooststellingwerf is de Boer Burgerbeweging (BBB) de grote winnaar van de verkiezingen voor Provinciale Staten. Uit de voorlopige uitslag blijkt dat BBB 5542 van de 14.013 stemmen krijgt.

Overig aantal stemmen: CDA 827, Forum voor Democratie 483, PvdA 1265, VVD 838, FNP 472, GroenLinks 874, ChristenUnie 625, PVV 618, SP 481, D66 364, Partij voor de Dieren 559, 50PLUS 115, JA21 300, Belang van Nederland (BVNL) 184, Provinciaal Belang Fryslân 370, AWP voor Water, Klimaat en Natuur 67. Het opkomstpercentage was 67,06%.

Waterschap

Bij de verkiezingen voor het waterschap haalde BBB ook veruit de meeste stemmen (5428 van de 13.822). Overig aantal stemmen: CDA 853, Water Natuurlijk 2018, PvdA 1316, FNP 587, VVD 908, Lagere Lasten Burger 307, Christen Unie 616, Partij voor de Dieren 787, Belang van Nederland 511, AWP voor Water, Klimaat en Natuur 375. Het opkomstpercentage was 65,16%.