Ambtenaren in Ooststellingwerf worden getraind in omgang met zelfmoordgedachten

Wethouder Esther Verhagen. FOTO RADBOUD HAFKENSCHEID

Alle ambtenaren van de gemeente Ooststellingwerf die klantcontacten hebben gaan vanaf januari verplicht een training volgen om te leren omgaan met mensen met suïcidale gedachten. Dat meldde wethouder Esther Verhagen woensdagavond in een commissievergadering.

Vanuit de raad werd gepleit het zo breed mogelijk in de gemeente op te pakken, dus ook met andere instellingen. Want het is volgens het CDA ‘dichterbij dan we denken’. Er zou ook meer over gecommuniceerd moeten worden, al kan een campagne volgens Ooststellingwerfs Belang mensen ook weer op verkeerde gedachten brengen. .

Noodzaak

De noodzaak van scholing lijkt uit cijfers van de Stichting Suïcide Preventie Centrum. Want 60% van de mensen die uit het leven stappen zijn niet bekend bij hulpverleners. Deze groep mensen weet dus niet de juiste hulp te bereiken op het moment dat zij daar behoefte aan hebben. De groep mensen waarbij dit speelt, vindt zichzelf niet ziek en ervaart zeker geen psychische aandoening.

Erg zorgelijk

Naast de mensen die uit het leven stappen, zijn er mensen die een poging doen, maar overleven. Er is vooral een toename van het aantal jongeren dat zelfmoord pleegt. Uit de cijfers van vorig jaar blijkt hier een toename van 15% te zijn. Hieruit blijkt dat er elke dag één jongere uit het leven stapt. ,,Een ontwikkeling die bij iedereen als erg zorgelijk wordt ervaren”, zo meldt de stichting in een brief aan gemeenten.

Gatekeepertraining

De brief leidde tot vragen van GroenLinks over de scholing van ambtenaren. Daaraan wordt dus gewerkt samen met de RINO Groep. ,,In je werk, maar ook privé, kun je mensen ontmoeten die (mogelijk) suïcidale gedachten hebben. De gatekeepertraining leert je hoe je deze gedachten bespreekbaar maakt en de ander kan stimuleren om hulp te zoeken.” Het gaat dus om de juiste zorg op de juiste plek, oftewel het beschikbaar/bereikbaar zijn van die hulp/ondersteuning waar de persoon in kwestie behoefte aan heeft.

Gebiedsteam

De training maakt geen deel uit van subsidiebepalingen, dus of andere instellingen in Ooststellingwerf het ook doen wist de wethouder niet, maar het leeft volgens haar wel. ,,Maar ik kan het niet garanderen. Het speelt bij jongeren en volwassenen in onze gemeente. Het gebiedsteam heeft er regelmatig mee te maken en die mensen zijn al geschoold.” De GGD heeft een campagne voor scholen, waaraan de wethouder ook mee wil doen.

Denk je aan zelfmoord of heb jij iemand in je omgeving waar je je zorgen om maakt? Zelfmoordpreventie is bereikbaar via het telefoonnummer 113.

Nieuws

menu