Als Sinterklaas niet overal meer naar Toekan

Sinterklaas en zijn Pieten konden de school niet bezoeken vanwege alle coronamaatregelen. Eigen foto

Op obs de Toekan in Oosterwolde werd het Sinterklaasfeest op originele wijze gevierd.

Sinterklaas en zijn Pieten konden de school niet bezoeken vanwege alle coronamaatregelen. Van de Sinterklaascommissie werd in de laatste week voor het Sintfeest behoorlijk wat flexibiliteit gevraagd. De commissie besloot het roer volledig om te gooien.

De Sint werd bereid gevonden een videoboodschap in te spreken en daarin de hulp te vragen van de juffen en meesters om hulpsint of hulppiet te worden. Verschillende juffen en meesters sloegen aan het solliciteren en waren enkele dagen voor het Sintfeest al druk aan het oefenen in de school. Dit leverde hilarische momenten op binnen de school.

Beetje ruzie

Tijdens het feest zelf ging het nog bijna even mis. Meester Thai en meester Job dachten namelijk beiden hulpsint te zijn. Ze kregen een beetje ruzie en gingen zelfs een beetje vechten. Gelukkig waren de hulppieten en de kinderen verstandig, want vechten en ruzie maken dat doen ze niet op De Toekan. De beide hulpsinten mochten blijven en zo werd het Sinterklaasfeest op De Toekan als vanouds een groot feest.

Klein feestje

Na het feestje in de grote zaal hebben de hulpsinten en hulppieten nog een klein feestje gebouwd in de groepen 5 t/m 8 en hebben ze tot slot de cadeautjes rondgebracht bij de kinderen die vanwege ziekte of omdat ze in quarantaine zaten niet bij het Sinterklaasfeest aanwezig konden zijn.

Nieuws

menu