Agrarische coach geeft psychosociale hulp. Boeren in Ooststellingwerf kloppen niet of nauwelijks aan bij reguliere zorg

Om agrariërs in Ooststellingwerf die psychosociale hulp nodig hebben een passend aanbod te doen, is aanvullende zorg nodig. Dan gaat het om hulp van een professioneel coach die bekend is binnen de agrarische sector.

Een emissiearme stalvloer op een melkveebedrijf.

Een emissiearme stalvloer op een melkveebedrijf.

De coach is bekend met de cultuur binnen de sector en kent de verschillende dossiers die spelen binnen de sector. Dit wordt ook wel een agrarische coach genoemd. Deze kan dienen als vertrouwenspersoon en ingezet worden voor één gesprek, een doorverwijzing naar het gebiedsteam of zelf een ondersteuningstraject aanbieden.

Onderzoek