Afdeling gymnastiek van DIO in Oosterwolde ontvangt subsidie voor aanschaf van nieuwe materialen. Vereniging wil aanbod verbreden en gymsport toegankelijker maken voor jong en oud

De schoolkinderen van It Iepen Finster gymden op woensdag 16 maart voor het laatst in de gymzaal van dorpshuis De Singel. Daarna werd de ruimte omgebouwd tot slaapzaal voor Oekraïense vluchtelingen.

De schoolkinderen van It Iepen Finster gymden op woensdag 16 maart voor het laatst in de gymzaal van dorpshuis De Singel. Daarna werd de ruimte omgebouwd tot slaapzaal voor Oekraïense vluchtelingen. Foto: Catrinus van der Veen

De gymnastiekafdeling van DIO Oosterwolde ontvangt een subsidie van 5000 euro van de gemeente voor de aanschaf van nieuwe materialen.

Met de subsidie schaft DIO twee landingsmatten, een balkverbreder en vijftien foamballen aan om het aanbod in de sport te verbreden en om de gymsport algemeen toegankelijker te maken.

De aanschaf van twee landingsmatten maakt meerdere sportoefeningen mogelijk. Om een begin te maken met het terugbrengen van de turnsport in Oosterwolde en een aantal andere disciplines, zoals springen en acrogym wil DIO het aantal landingsmatten uitbreiden in het gymnastieklokaal aan de Weemeweg. Op dit moment is het niet mogelijk om verschillende disciplines, zoals brug, balk, springen en acrogym tegelijkertijd uit te oefenen.

Balkverbreder

Kinderen uit de recreatiegym die het spannend vinden om over een hoge smalle balk te lopen kunnen met de balkverbreder hun angst overwinnen en meer zelfvertrouwen krijgen. Kinderen die wat meer durven en binnenkort selectieturnen gaan doen, kunnen op een balkverbreder moeilijkere oefeningen leren.

De zachte foamballen zijn bedoeld voor de stijgende groepen ouderen- en voor stoelgymnastiek. De nog aanwezige ballen zijn niet afgestemd op deze doelgroep.

Met de aanschaf van de nieuwe materialen wil DIO een grotere doelgroep bereiken. De gymclub wil zowel jong als oud stimuleren in beweging te komen, gezien het bovengemiddeld aantal inwoners van jong en oud met overgewicht in de gemeente.

Scholen

De landingsmatten van de gemeente en van DIO liggen op dezelfde locatie opgeslagen. Scholen gebruiken dezelfde sportaccommodatie als DIO. De scholen mogen alleen de landingsmatten gebruiken die in eigendom zijn van de gemeente. De landingsmatten van DIO worden op een eigen mattenkar opgeslagen, voorzien van stickers met de naam van de vereniging.

Regeling

Sinds 1 januari geldt de subsidieregeling sportvernieuwing Ooststellingwerf 2023. Met deze regeling wilde gemeente amateursport stimuleren, het breder toegankelijk maken van de amateursportbeoefening en het anticiperen op nieuwe ontwikkelingen binnen het amateursportaanbod. De gemeente kan aan een sportvereniging subsidie verlenen voor sportvernieuwing voor maximaal 5000 euro per aanvraag. Aan een sportvereniging kan eenmaal subsidie worden verleend op basis van deze regeling.