Adviescommissie van hûs en hiem: 'Meer ruimte bieden voor hout als gevelbekleding'

Hout als gevelbekleding is in opmars. Foto uit jaarverslag

Het valt de lokale adviescommissie van hûs en hiem in Ooststellingwerf op dat er steeds vaker in het kader van duurzaam bouwen hout wordt toegepast als gevelbekleding van een woning, terwijl de huidige gebiedscriteria veelal aansturen op metselwerk. De commissie wil in Ooststellingwerf meer ruimte bieden voor het gebruik van hout, zo blijkt uit het jaarverslag over 2021.

‘Vanuit de ruimtelijke kwaliteit en de samenhang binnen het omgevingsbeeld, zullen gemetselde woningen in veel gevallen inderdaad de meest passende uitwerking opleveren. Toch zijn er zeker gebieden en situaties voor te stellen waar een houten woning geen onevenredige afbreuk zal doen aan het omgevingsbeeld.’

Toetsingskader

Om mee te bewegen in de transitie naar een meer duurzame leefomgeving, maar daarbij wel de waardevolle bestaande kwaliteiten waarborgen, adviseert de commissie om zorgvuldig te onderzoeken in welke gebieden en individuele situaties deze ruimte geboden kan worden. ‘Om hierbij ook voor aanvragers helder inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden zijn en hierover objectief beleid te kunnen voeren, is het raadzaam deze ruimte vast te leggen in het toetsingskader.’

Naoorlogse monumenten

Erfgoed wordt volgens de commissie binnen de ruimtelijke planontwikkeling een steeds belangrijkere factor. Rijksmonumenten hebben daarbinnen een beschermde status. Daarnaast heeft de gemeente de meest relevante objecten aangewezen als gemeentelijk monument. Als integraal ruimtelijk erfgoedbeleid is dit in beleving van de commissie nog vrij summier. ‘Wat hierin met name ontbreekt, is aandacht voor cultuurhistorisch waardevolle objecten uit de naoorlogse periode.’

Handhavingsbeleid

Als welstandsbeleid en handhavingsbeleid niet gelijk op gaan, ontstaan er volgens de commissie onduidelijkheden en frustraties. ‘Met name bij de veel voorkomende bouwwerken zien we soms dat een aangevraagd bouwwerk op grond van de welstandscriteria niet mogelijk is, terwijl ‘de buren precies hetzelfde hebben gedaan’.’ Hoewel de commissie dan uitlegt dat de buren dat waarschijnlijk zonder vergunning hebben gedaan, is het een hard gelag als de commissie dan negatief moet adviseren. Degene die netjes een vergunning aanvraagt, trekt dan aan het kortste eind. Uiteindelijk draait het volgens de commissie toch om actiever handhaven op illegaal bouwen.

Meer adviesaanvragen

De lokale adviescommissie heeft in 2021 in totaal 174 eerste adviesaanvragen behandeld. Dat zijn er 20 meer ten opzichte van 2020. ‘In 2021 werd de samenleving net als het vorige jaar geraakt door de coronacrisis en dit had ook gevolgen voor de werkzaamheden van de adviescommissies van hûs en hiem. We zijn er best trots op dat de dialoog met aanvragers en gemeentelijk vertegenwoordigers toch op een verantwoorde manier kon worden georganiseerd.’

Videoverbinding

Onder normale omstandigheden vindt het overleg plaats in het gemeentehuis van Ooststellingwerf, maar door de coronamaatregelen werd het merendeel van de vergaderingen in 2021 digitaal gehouden. In dat geval werd gebruik gemaakt van een videoverbinding waarbij naast de adviseurs van hûs en hiem een ambtenaar van de gemeente digitaal aanwezig was. Aanvragers kregen de gelegenheid om via videoverbinding hun plan toe te lichten. Er zijn 160 plannen toegelicht door de aanwezige initiatiefnemer of de ontwerper. Van de 174 adviesaanvragen kreeg 80% in één keer een ‘voldoet’ of een ‘voldoet mits’ advies.

Nieuws

menu