Aanpassing in verhuizing van roeken

Roeken bezig met het bouwen van een nest.

Oosterwolde - Op verzoek van omwonenden zijn wijzigingen aangebracht in de ontheffing die nodig is om in Oosterwolde roeken te verhuizen.

De actieve beheerlocatie aan´t Oost wordt ingezet als passieve beheerlocatie. Daarmee blijft alleen de waterzuiveringslocatie over als actieve beheerlocatie. Actieve beheerlocaties worden speciaal ingericht, zodat verjaagde roeken naar deze locaties worden gelokt. Passieve beheerlocaties worden niet speciaal ingericht, maar zodra de roek zich hier vestigt kan er ongestoord genesteld worden. In de ontheffing zijn zeven beheerlocaties aangewezen; nu nog een actieve en zes passieve. 

De raad zette vorig jaar unaniem het licht op groen om in Oosterwolde roeken met zachte hand te verhuizen. De hoop is dat de beschermde roeken op een nieuwe broedplek minder overlast veroorzaken, als ze daar tenminste willen blijven. Want echt voorspelbaar is de afloop van de hele roekenoperatie niet.

Sinds 2017 wordt er geklaagd over ernstige overlast aan de Karnakkers en de omgeving van de Kuunderhof. Uit een onderzoekje van de commissie blijkt dat 44 gezinnen er last van hebben. De luidruchtige roeken melden zich een uur voor zonsopkomst en zijn actief tot het donker wordt. Ze vormen ook een bedreiging voor de lak van auto’s. Het gevolg is dat enkele buurtbewoners zelf al pogingen ondernamen om de roeken te verjagen. Dit leidde weer tot ergernis bij andere buurtbewoners, die zagen hoe de roeken een eindje verder in de straat gingen broeden.

De gemeente is samen met de bewoners van mening dat de overlast nu meer is dan je redelijkerwijs mag verwachten, waardoor de kwaliteit van leven van omwonenden op deze locaties in het geding komt en neemt daarom nu maatregelen.

Nieuws

menu