Aanmelden voor gemeentewerf in Oosterwolde blijft wenselijk, maar is niet langer verplicht

De milieustraat in Oosterwolde.

De milieustraat in Oosterwolde. Rens Hooyenga

Het blijft wenselijk om je bij de gemeente Ooststellingwerf eerst aan te melden voordat je met afval de gemeentewerf in Oosterwolde bezoekt.

Een poging vanuit de gemeenteraad om de afspraak-maatregel helemaal van tafel te krijgen is dinsdagavond mislukt. Tijdens de coronapandemie werd door Ooststellingwerf vanuit de veiligheidsgedachte (spreiding) besloten dat de gemeentewerf alleen op afspraak te bezoeken was. Vooral op zaterdag was er sprake van filevorming. Nu corona niet langer de maatschappij op slot gooit, vond de fractie van LSO dat de maatregel wel weer kan worden ingetrokken. Maar een motie daartoe werd met 7 tegen 14 stemmen verworpen.

Jojobeleid

De fracties van CDA, ChristenUnie, Ooststellingwerfs Belang, D66 en twee leden van de PvdA-fractie waren geen voorstander van een jojobeleid. Ze vroegen zich af welk probleem er nu met de motie wordt opgelost nu mensen aan de nieuwe werkwijze gewend zijn. En misschien komt corona nog wel weer terug, zo vreesde het CDA.

Handig

De VPO en VVD vonden het aanmelden een onnodige drempel, die ook in buurgemeenten niet wordt gehanteerd. Maar eigenlijk was wethouder Gerben But er wel blij mee, omdat medewerkers nu meer aandacht kunnen schenken aan de bezoekers, wat volgens hem in de praktijk leidt tot een betere scheiding van het afval. ,,Het aanmelden is dus gewoon handig.” Overigens worden mensen zonder afspraak volgens But echt wel toegelaten. Hij kwam dan ook tot een compromis: aanmelden blijft wenselijk, maar is niet langer verplicht.