Aanmelden voor bezoek aan milieustraat is een blijvertje. Er zijn geen wachtrijen meer en het grof afval wordt beter gescheiden

De milieustraat in Oosterwolde.

De milieustraat in Oosterwolde. Rens Hooyenga

Het aanmeldsysteem voor een bezoek aan de milieustraat in Oosterwolde wordt voortgezet. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat er bij het systeem meer voordelen dan nadelen zijn.

Er zijn geen wachtrijen meer, medewerkers van de milieustraat hebben meer tijd voor de bezoekers en het grof afval wordt beter gescheiden.

Reserveren

Sinds de uitbraak van corona is het drukker op de milieustraat en ontstonden er lange wachtrijen voor de poort en op de Nanningaweg. Ook waren er teveel bezoekers tegelijk op de milieustraat, waardoor er geen 1,5 meter afstand gehouden kon worden. Daarom moeten bezoekers nu van te voren een tijd voor een bezoek aan de milieustraat reserveren. De gemeente onderzocht of dit systeem werkt en hoe hier in de toekomst mee wordt omgegaan.

Geen lange wachtrijen meer

Per kwartier kunnen vijf bezoekers gelijktijdig hun bezoek aanmelden. Voor de bezoekers betekent dit een einde aan lange wachtrijen en worden onveilige situaties rond en op de milieustraat voorkomen. Met het aanmeldsysteem is er een betere spreiding van bezoekers. Door de spreiding over de hele dag kunnen medewerkers makkelijker toezicht houden. Ook hebben ze meer tijd om aanwijzingen te geven in welke container het grof afval gedeponeerd moet worden. Het scheiden van gebrachte materialen verloopt beter. Het scheidingspercentage is in 2020 gestegen met 0,5% naar 91.9% en in 2021 verder gestegen naar 92,2%.

Voorrang bij reservering

In totaal hebben 1062 inwoners deelgenomen aan het onderzoek van de gemeente. Bijna de helft (47%) van de ondervraagden vindt het reserveren van een tijdstip een goed idee. Ongeveer twee-derde (63%) van de deelnemers is van mening dat wie heeft gereserveerd, voorrang zou moeten krijgen op wie spontaan langskomt.