Aanjager moet laaggeletterdheid in Ooststellingwerf aanpakken

'Laaggeletterdheid vormt groeiend probleem' ANP

Een aanjager moet de laaggeletterdheid in Ooststellingwerf tegengaan. In Ooststellingwerf ligt het aantal laaggeletterden met 13 tot 16% boven het landelijk gemiddelde.

De grootste uitdaging in de aanpak van laaggeletterdheid is het bereiken van de doelgroep. Deze doelgroep wordt via verschillend aanbod bereikt, zoals onder andere Boekstart, dBos, Taalcafé of cursussen zoals Digisterker. Een van de belangrijkste instrumenten in de aanpak tegen laaggeletterdheid was het Digitaalhuis. In de eerste helft van 2022 is dit wegens te weinig deelnemers gesloten. Hierdoor is de basis voor de aanpak van laaggeletterdheid niet op orde.

Voordat er een beleidsnota komt, wordt een analyse gemaakt van het bestaande aanbod in de aanpak van laaggeletterdheid en worden plannen voor verbetering opgesteld. De aanjager speelt hierin een belangrijke rol.

Voor de aanstelling van een aanjager is 25.000 euro nodig. De gemeente heeft een subsidie van 5000 euro gekregen. Voor de resterende 20.000 euro draait de gemeente zelf op.

Nieuws

menu