Ambitie Ooststellingwerf voor 520 extra woningen is nog te zuinig, vinden bouwondernemers

Het voornemen van het college van Ooststellingwerf om 520 woningen in de gemeente te realiseren tot 2030 getuigt van te weinig ambitie. ‘Het aantal van 520 is pappen en nathouden’, schrijft een vijftal bouwondernemers uit Oosterwolde en Appelscha in een gezamenlijke reactie op de woonzorgvisie van de gemeente.

Gemeentehuis Ooststellingwerf.

Gemeentehuis Ooststellingwerf. FOTO PROVINCIE FRYSLÂN

In de nieuwe visie verwacht Ooststellingwerf een behoefte aan 320 tot 520 extra woningen tot 2030, wat al meer is dan de provinciale prognose van 190 extra woningen in de gemeente. Maar volgens de bouwondernemers is de woningvraag in de gemeente nog veel hoger. ‘Ons advies is: ga voor minimaal 1000 en liefst 1500 nieuwe woningen.’ Die zienswijze wordt onderschreven door de ondernemersverenigingen in Oosterwolde.

Nieuws

Meest gelezen