‘Schoonheid schuilt in de eenvoud’: Sanne Koopmans wint met Renske Atsma een LC Award

Renske Atsma en Sanne Koopmans. Niels Westra

De finale van de LC Awards, gehouden in stadsschouwburg De Harmonie, leverde dinsdagavond vier winnaars op. Het beste project van bachelorstudenten in het hbo en wo was van Sanne Koopmans uit Oosterwolde en Renske Atsma van de opleiding Dier- en Veehouderij op de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden.

‘Het is eigenlijk een heel simpel project over biodiversiteit’ zeggen Sanne Koopmans (21) en Renske Atsma (20). Maar schoonheid schuilt in de eenvoud’ blijkt eens te meer. De dames worden overspoeld met positieve reacties.

‘Niets zelf bedacht’

‘Het is nog maar een prototype voor boeren die klei-op-veen-land hebben’ zegt Renske Atsma uit Sondel over het project. ‘Maar wat nu ineens op ons afkomt’ overtreft al onze verwachtingen.’ Boerendochter Sanne Koopmans uit Oosterwolde vult aan: ‘We hebben niets zelf bedacht’, maar slechts bestaande onderzoeken in een ‘bodemraad’ gebundeld.’ Maar hun noeste arbeid is een schot in de roos. Agro Agenda Noord Nederland informeerde al naar het project en ook een melkfabriek toonde interesse.

‘Boeren die biologisch willen werken, zitten tussen twee kwaden in’ legt Atsma het probleem uit waarmee het project begon. ‘Aan de ene kant willen ze meer biodiversiteit creëren, wat goed is voor de natuur maar aan de andere kant zorgt dat voor verminderde opbrengst van het grasland, wat nadelig is voor de koeien.’

Bedrijfsblindheid

Een van de boeren die met dat probleem worstelde is boer Bokma uit Smallebrugge, vertelt Atsma. Zijn boerenbedrijf gebruikten zij als casus. ‘Hij had wel ideeën hoe het anders kon, maar dat waren vooral conventionele aanpassingen’, vertelt Koopmans. De dames kijken elkaar aan en zeggen gelijktijdig: ‘Bedrijfsblindheid.’ Volgens Koopmans is juist een frisse blik nodig en dát is precies waar het tweetal voor heeft gezorgd.

‘Ik stond zelf ook versteld van de oplossingen om tegelijkertijd biodiversiteit en opbrengst van het land te verhogen’, zegt Koopmans. ‘Je kunt gebroken eierschalen over je land strooien, waardoor je meer kalk in de grond krijgt’, vertelt ze. ‘Of pekingeenden houden’, glimlacht Atsma. De eend eet leverbotslakken en zorgt dat de parasiet leverbot wegblijft.

Ter inspiratie

Het zijn slechts twee voorbeelden uit de vele adviezen die Atsma en Koopmans in een handzaam boekwerk hebben verzameld. ‘We hebben steeds kort het probleem geschetst, een aantal weetjes vermeld en de mogelijke oplossingen beschreven’, zegt Koopmans. ‘Het is geen verplichting om de adviezen te gebruiken’, benadrukt Atsma. ‘Het is ter inspiratie bedoeld.’ Maar Koopmans wil graag onderstrepen: ‘Alle veehouders vinden wel een advies dat ze nog niet wisten.’

Koopmans zou graag de adviezen uit de bodemraad bij de boerderijen van haar ouders in de praktijk brengen, vertelt ze. Maar dat zit er waarschijnlijk eerst nog niet in.

‘Het zijn ‘gangbare’ boerenbedrijven’, zegt Koopmans. ‘We zijn niet op alle weilanden biologisch aan het boeren. Maar hebben wel oog voor de natuur, door op bepaalde plekken ruimte te creëren voor weidevogels.’

LC Awards

Studenten van de scholen voor mbo, hbo en van de RUG Campus Fryslân streden om de LC Awards 2021. Een jury beoordeelde de achttien ingezonden projecten. Alle achttien finalisten presenteerden in een drie minuten durende pitch hun project. De inzendingen kwamen van studenten van het Nordwin College, ROC Friese Poort, ROC Friesland College, de hogescholen Van Hall Larenstein en NHL Stenden en Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen.

Sculptuur

De jury bestond uit ondernemer Casper Lemmen, oprichter van Yobbers/Grenzeloos Werk, onderwijswethouder Hilde Tjeerdema van de gemeente Leeuwarden en hoofdredacteur Sander Warmerdam van de Leeuwarder Courant. Zij bepaalden wie de prijs won voor het beste project uit het mbo, en de beste onderzoeken voor bachelorstudenten (hbo en wo) en masterstudenten (hbo en wo). Elke prijs bestond uit een sculptuur, gemaakt door Femke Valkema (student beeldende kunst aan NHL Stenden) en een geldbedrag van 333,33 euro.