‘Ik kan niet tegen onbillijkheid’: Carla Bazuin wil opkomen voor de minderbedeelden

Ze werkt al een jaar op het kantoor aan de Venekoterweg in Oosterwolde. Het is een in het oog springend, deels uit hout opgetrokken, gebouw. Ooit was hier het waterschap gevestigd, sinds 1997 is de maatschap De Werven Notarissen hier gehuisvest. Ze hebben hun werkgebied in Oost- en Weststellingwerf.

In het begin was het wennen, voor beide partijen, corona speelde daarin ook parten, maar nu voelt Carla Bazuin zich op haar plek. Daarvoor had ze op een notariskantoor in Beilen gewerkt en was het aanspreekpunt van het kleinere kantoor. Na 10 jaar was ze toe aan iets anders en besloot buiten haar woonplaats haar ambt uit te oefenen. Werk en privé waren op de vorige werkplek lastig te scheiden, contacten liepen door elkaar. Met de nieuwe baan is dit probleem opgelost en bovendien had ze hier de mogelijkheid parttime te gaan werken.

Agrarisch milieu

Carla Bazuin (1985) is geboren en opgegroeid in Drijber (Dr.). Ze komt uit een agrarisch milieu, haar vader is varkensboer. Het bleek al op de lagere school dat ze goed kon leren. Vaak mocht ze stillezen of werkjes voor zichzelf doen, dat deze periode niet stimulerend was spreekt voor zich. Tijdens de middelbare schoolperiode blonk ze uit in wiskunde en rekenen. Ze koos voor studie rechten aan de RUG in Groningen. De advocatuur of het notariaat waren opties, ze wilde iets met mensen doen. De menselijke maat, de onafhankelijke partij willen zijn gaf de doorslag dus het werd notarieel recht.

Voor haar studie leerde ze haar man René Strijker kennen. Beiden voeren ze nu een oud ambacht uit, haar partner heeft een rietdekkersbedrijf.

Door gezinsuitbreiding, onderhoud woning en inzet in het rietdekkersbedrijf realiseerde ze zich dat ze beiden ‘harde werkers’ waren. Bazuin besloot minder te willen werken, de crècheopvang terug te brengen en zelf de kinderen naar school te brengen.

De functie van kandidaat-notaris past haar en is goed in deeltijd uit te voeren.

Studi epunten

Iedere twee jaar dienen 40 studiepunten gehaald te worden, die worden geregistreerd bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Bij verzuim kan iemand uiteindelijk uit het ambt worden gezet. Bazuin spijkert haar kennis voortdurend bij via Netwerk Notarissen, een landelijk kwaliteitsnetwerk waar 150 notariskantoren bij aangesloten zijn. Daarnaast krijgt zij dagelijks via de mail casuïstiek voorgeschoteld.

Minderbedeelden

Bazuin heeft een voorkeur voor ingewikkelde zaken zoals bedrijfsoverdrachten. Overstijgend is haar missie om de akten goed en duidelijk aan de clientèle uit te leggen. Wat haar in haar studie al bezighield komt ook weer terug in haar werk, namelijk om op te komen voor de minderbedeelden. Ze kan niet tegen onrecht en onbillijkheid en maakt zich sterk voor de zwakkere partij: ‘Ik kan niet tegen oneerlijkheid’. ‘Als ik met mensen te doen heb, zet ik me in om hen te helpen met de kennis die ik heb, vertelt Bazuin. Het partij-notariaat is bij haar in goede handen en bijvoorbeeld bij sommige ontervingprocedures maakt zij zich sterk voor de legitieme portie van de benadeelde partij. Of de zaak waarbij een mevrouw, wier partner overleed na 25 jaar samenwonen, zonder samenlevingscontract geen partnerpensioen kreeg. Op verzoek heeft ze deze zaak opgepakt en beroep op grond van billijkheid en redelijkheid aangespannen en uiteindelijk werd het pensioen toegekend. De beroepskosten waren uiteindelijk een fractie van de financiële uitkomst.

Er zijn geen zaken binnen het notariaat die ze niet zou kunnen doen: ’Ik ben een generalist’. ‘Als ik de tijd krijg, kan ik alles leveren’. Carla Bazuin is tevreden met het leven zoals het nu gaat: ‘Ik ben altijd een doener geweest, maar heb de knop bijgesteld en ga op deze voet door’.