Veel zorgen over Fochteloo bij afsluiten weg door Fochteloërveen

Wethouder Marian Jager-Wöltgens. FOTO LOURENS LOOIJENGA

Een fors deel van de gemeenteraad van Ooststellingwerf voert de druk flink op tegen een afsluiting van de weg door het Fochteloërveen. Het college wil de komende 2,5 jaar gebruiken om te zien wat het effect is van de afsluiting. Daarbij worden wel ontheffingen geven aan mensen die in het gebied moeten zijn. Na die periode wil het college een definitief besluit nemen over de herinrichting van de weg. Er worden nu volgens wethouder Marian Jager-Wöltgens geen onomkeerbare besluiten genomen.

De pijn zit bij de tegenstanders in de gevolgen. Sluit je de weg af dan neemt het bestemmingsverkeer een andere route, vooral de kortste. En dat is door het dorp Fochteloo. Ben Oostra (VPO) verwacht dat er doden zullen vallen in Fochteloo. Kortom: zoek eerst maar eens een alternatieve route voor het verkeer om het natuurgebied heen voordat je iets gaat afsluiten. Het grootste verwijt vanuit de raadscommissie Ruimte was dat niet bekend is wat de effecten zijn voor het dorp Fochteloo.

De wethouder wil dat vooral monitoren, dus kijken wat er gebeurt en daar dus over 2,5 jaar naar handelen. En je mag volgens GroenLinks best wel vertrouwen in mensen hebben dat ze tussentijds rustig door Fochteloo rijden. Ooststellingwerfs Belang, ook zwaar bezorgd over meer verkeer door Fochteloo, hoopt dat er nog een tussenoplossing te vinden is. Als voorbeeld werd gewezen op de inrichting van de weg door het Drents-Friese Wold tussen Doldersum en Wateren.

Voor de wethouder weegt zwaar dat de weg de waterhuishouding in het natuurgebed verstoort. Bijkomend probleem zijn de vele doodgereden dieren, waarbij gebrek aan onderhoud aan faunapassages ook niet echt helpt. D66 benadrukte het belang van de dieren. Maar voor LSO en VPO was het feit dat Natuurmonumenten al vier jaar met vrijwilligers de dode dieren telt reden om het onderzoek niet serieus te nemen. Ze willen een objectieve registratie. Oostra is er ook van overtuigd dat aanpassingen in de weg geen enkel hydrologisch effect zullen hebben.

Wethouder Jager had er grote moeite mee dat het blijkbaar in ons land een gewoonte wordt ieder onderzoek en ook een objectieve telling in twijfel te trekken. Dan kun je volgens haar nergens meer een fatsoenlijke discussie over voeren. ‘Volgens mij bent u geen hydroloog, zo kreeg Oostra van de wethouder te horen.

Ze wees op de kans die zich nu voordoet wat te doen, nu Natuurmonumenten aan de slag gaat met herstel van kaden. Bovendien zou er kans zijn op POP-gelden. Bewoners, boeren, maar ook landschaps- en natuurorganisaties kunnen vanuit dit Europese programma een subsidie krijgen voor projecten die de leefbaarheid van het platteland vergroten. Om hoeveel geld het gaat bleef onduidelijk. Maar wachten op het moment dat de gemeente gedwongen wordt maatregelen te nemen betekent dat de rekening dan bij de gemeente komt te liggen.

De voorstanders wezen ook op de vele positieve zienswijzen die zijn uitgediend en het draagvlak dat er dus wel degelijk is. De wethouder kan in ieder geval rekenen op steun van CDA, GroenLinks, D66, PvdA en mogelijk de VVD: samen goed voor 11 van de 21 zetels. Niet dat dat veel uitmaakt. Het draait uiteindelijk om het nemen van een (definitief) verkeersbesluit. En die bevoegdheid ligt bij het college. En het lijkt er vooralsnog niet op dat het college van inzicht aan het veranderen is, hoe groot de tegenstand in de raad ook is. Het verkeersbesluit gaat namelijk alleen als mededeling naar de gemeenteraad. Daarna start een bezwaarprocedure.

Nieuws

menu