In het Atelier

Anne Westerhof bezoekt kunstenaars in hun atelier om ze te portretteren. Er wonen in de Stellingwerven tientallen kunstenaars, vaak met een heel interessant verhaal.