Jaaroverzicht Nieuwe Ooststellingwerver 2018

De verzengende zomer en het warme najaar zullen velen bij het terugblikken op het afgelopen jaar als eerste te binnen schieten. Mens, dier en plant hadden veel met de vaak tropische hitte te stellen. In politiek opzicht was het een interessant jaar. Drie wethouders (Sierd de Boer, Henk van de Boer en Engbert van Esch) keerden niet terug. De VVD kreeg na de gemeenteraadsverkiezingen geen plek in het college, in tegenstelling tot de PvdA, dat een coalitie vormt met OoststellingwerfsBelang en het CDA. Op cultuurgebied was er veel te beleven. Dat had vooral te maken met het feit dat Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa was. Van diverse kanten werd daar op gemeentelijk niveau op in gespeeld. Wat er verder zoal gebeurde, leest u in het traditionele jaaroverzicht.