De Boer Op

Henk Vondeling gaat langs bij boeren in de Stellingwerven. De agrariërs vertellen over hun leven op de boerderij.